Bản tin pháp luật Tháng 03/2021 (Số 122)

Bản tin pháp luật Tháng 03/2021 (Số 122) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hoà giải, đối thoại tại Toà án và thù lao cho Hoà giải viên tại Toà án. Theo đó, Hòa giải viên sẽ được trả thù lao theo từng […]


Bản tin pháp luật Tháng 02/2021 (Số 121)

Bản tin pháp luật Tháng 02/2021 (Số 121) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.             – Căn cứ vào tính chất kết cấu, công trình xây dựng được phân loại thành các […]


Bản tin pháp luật Tháng 01/2021 (Số 120)

Bản tin pháp luật Tháng 01/2021 (Số 120): NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.           – Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 được chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo […]


Bản tin pháp luật Tháng 10/2020 (Số 118)

Bản tin pháp luật Tháng 10/2020 (Số 118) Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điểm Đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng. Theo đó, […]


Bản tin pháp luật Tháng 09/2020 (Số 117)

Bản tin pháp luật Tháng 09/2020 (Số 117) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mạ tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022. Theo đó, để […]


Bản tin pháp luật Tháng 08/2020 (Số 116) 

Kính gửi: Các Anh/Chị Lãnh đạo Tập đoàn, Trưởng, Phó và chuyên viên các Ban chức năng. Ban Tổng hợp pháp chế xin gửi tới các Anh/Chị Bản tin pháp luật Tháng 08/2020 (Số 116) được tổng hợp bởi Ban Tổng hợp pháp chế- Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ngoài gửi email bản tin này cũng được được đăng trên Website của Tập đoàn tại chuyên […]


Bản tin pháp luật Tháng 07/2020 (Số 115)

LUẬT: Tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV Quốc hội đã thông qua một số Luật sau: STT Tên văn bản Luật Ngày thông qua Ngày có hiệu lực 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 10/6/2020 01/01/2021 2 Luật Thanh niên 2020 16/6/2020 01/01/2021 3 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020 16/6/2020 01/01/2021 4 Luật Doanh nghiệp 2020 17/6/2020 […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2020 (Số 114)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2020 (Số 113)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trong 03 trường hợp sau: Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã. Nước thải sinh […]


Bản tin pháp luật Tháng 04/2020 (Số 112)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ  Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 của Chính phủ bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-Cp ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, bổ sung các hoạt động […]