Bản tin pháp luật tháng 12/2022 (Số 142)

Bản tin pháp luật Tháng 12/2022 (Số 142) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm Theo đó, quy định 04 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm: – Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật […]


Bản tin pháp luật Tháng 11/2022 (Số 141)

Bản tin pháp luật Tháng 11/2022 (Số 141) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chi tiết chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy định biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương […]


Bản tin pháp luật Tháng 10/2022 (Số 140)

Bản tin pháp luật Tháng 10/2022 (Số 140) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Theo đó, quy định phạt tiền đối với hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng chưa đến mức […]


Bản tin pháp luật Tháng 08/2022 (Số 139)

Bản tin pháp luật Tháng 08/2022 (Số 139) NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Theo đó, sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến […]


Bản tin pháp luật Tháng 07/2022 (Số 138)

Bản tin pháp luật Tháng 07/2022 (Số 138) LUẬT: Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội về thi đua, khen thưởng             Theo đó, so với Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (sửa đổi, bổ sung 2005, 2013), Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có một số điểm mới nổi bật sau:             * Bổ sung 02 nguyên tắc khen thưởng:             – Thành […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2022 (Số 137)

Bản tin pháp luật Tháng 06/2022 (Số 137) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động             Theo đó, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136)

Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136) NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế – xã hội             Theo đó, đến hết năm 2025 […]


Bản tin pháp luật Tháng 04/2022 (Số 135)

Bản tin pháp luật Tháng 04/2022 (Số 135) I. NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/04/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, […]


Bản tin pháp luật Tháng 03/2022 (Số 134)

Bản tin pháp luật Tháng 03/2022 (Số 134) NGHỊ QUYẾT Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội             Theo đó:             – Tăng số giờ làm trong […]


Bản tin pháp luật Tháng 02/2022 (Số 133)

Bản tin pháp luật Tháng 02/2022 (Số 133) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Theo đó, * Giảm thuế GTGT – Giảm thuế GTGT […]