Bản tin pháp luật Tháng 03/2022 (Số 134)

Bản tin pháp luật Tháng 03/2022 (Số 134) NGHỊ QUYẾT Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội             Theo đó:             – Tăng số giờ làm trong […]


Bản tin pháp luật Tháng 02/2022 (Số 133)

Bản tin pháp luật Tháng 02/2022 (Số 133) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Theo đó, * Giảm thuế GTGT – Giảm thuế GTGT […]


Bản tin pháp luật Tháng 01/2022 (Số 132)

Bản tin pháp luật Tháng 01/2022 (Số 132) LUẬT: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án […]


Bản tin pháp luật Tháng 12/2021 (Số 131)

Bản tin pháp luật Tháng 12/2021 (Số 131) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng Theo đó, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng sau […]


Bản tin pháp luật Tháng 11/2021 (Số 130)

Bản tin pháp luật Tháng 11/2021 (Số 130) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Theo đó, quy định về Giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau: – Doanh nghiệp […]


Bản tin pháp luật Tháng 10/2021 (Số 129)

Bản tin pháp luật Tháng 10/2021 (Số 129) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19             Theo đó, – Việc giảm thuế TNDN áp […]


Bản tin pháp luật Tháng 09/2021 (Số 128)

Bản tin pháp luật Tháng 09/2021 (Số 128) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo […]


Bản tin pháp luật Tháng 08/2021 (Số 127)

Bản tin pháp luật Tháng 08/2021 (Số 127) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ             Theo đó có một số sửa đổi, bổ sung sau:             – Sửa đổi, bổ sung […]


Bản tin pháp luật Tháng 07/2021 (Số 126)

Bản tin pháp luật Tháng 07/2021 (Số 126) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2021 (Số 125)

Bản tin pháp luật Tháng 06/2021 (Số 125) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ về việc bổ sung điểm (g) khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ             […]