Bản tin pháp luật Tháng 09/2021 (Số 128)

Bản tin pháp luật Tháng 09/2021 (Số 128) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo […]


Bản tin pháp luật Tháng 08/2021 (Số 127)

Bản tin pháp luật Tháng 08/2021 (Số 127) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ             Theo đó có một số sửa đổi, bổ sung sau:             – Sửa đổi, bổ sung […]


Bản tin pháp luật Tháng 07/2021 (Số 126)

Bản tin pháp luật Tháng 07/2021 (Số 126) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2021 (Số 125)

Bản tin pháp luật Tháng 06/2021 (Số 125) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ về việc bổ sung điểm (g) khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ             […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2021 (Số 124)

Bản tin pháp luật Tháng 05/2021 (Số 124) I. NGHỊ ĐỊNH: 1. Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 […]


Bản tin pháp luật Tháng 04/2021 (Số 123)

Bản tin pháp luật Tháng 04/2021 (Số 123) I. NGHỊ ĐỊNH: 1. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 36/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.             Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 về điều kiện đầu tư kinh doanh; bảo […]


Bản tin pháp luật Tháng 03/2021 (Số 122)

Bản tin pháp luật Tháng 03/2021 (Số 122) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hoà giải, đối thoại tại Toà án và thù lao cho Hoà giải viên tại Toà án. Theo đó, Hòa giải viên sẽ được trả thù lao theo từng […]


Bản tin pháp luật Tháng 02/2021 (Số 121)

Bản tin pháp luật Tháng 02/2021 (Số 121) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.             – Căn cứ vào tính chất kết cấu, công trình xây dựng được phân loại thành các […]


Bản tin pháp luật Tháng 01/2021 (Số 120)

Bản tin pháp luật Tháng 01/2021 (Số 120): NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.           – Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 được chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo […]