Bản tin pháp luật Tháng 06/2020 (Số 114)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2020 (Số 113)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trong 03 trường hợp sau: Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã. Nước thải sinh […]


Bản tin pháp luật Tháng 04/2020 (Số 112)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ  Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 của Chính phủ bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-Cp ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, bổ sung các hoạt động […]


Thông báo của Bộ Công an về an ninh mạng

Theo công văn số 17/TB-BCA-A05 của Bộ Công an,ngày 17/4/2020 thông báo về nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến. Qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Bộ Công an phát hiện các nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến. Hiện nay, trong bối cảnh tình […]


Bản tin pháp luật Tháng 03/2020 (Số 111)

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt. Như vậy, thời gian thẩm định kế hoạch […]


Bản tin Pháp luật tháng 02/2020 (số 110)

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 tại 03 tập đoàn, tổng công ty sau: […]


Bản tin Pháp luật tháng 01/2020 (số 109)

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Theo đó, Chính phủ bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt […]


Bản tin pháp luật số 84

Bản tin pháp luật số 84 được tổng hợp bởi Ban Tổng hợp Pháp chế – Tập đoàn Dệt May Việt Nam STT Số hiệu văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành Nội dung Tải về 1 27/2017/TT-BCT Thông tư Bộ Công thương 06/12/2017 Thông tư sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ […]


Bản tin pháp luật số 79

Bản tin pháp luật số 79 được tổng hợp bởi Ban Pháp chế – Tập đoàn Dệt May Việt Nam.  STT Số hiệu văn bản Loại văn bản Nơi ban hành Ngày ban hành Nội dung Tải về 1 04/2017/QH14 Luật Quốc hội 12/06/2017 Luậthỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về nguyen tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏvà vừa; các nội dung […]