Bản tin pháp luật Tháng 10/2020 (Số 118)

Bản tin pháp luật Tháng 10/2020 (Số 118) Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điểm Đ Khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng. Theo đó, […]


Bản tin pháp luật Tháng 09/2020 (Số 117)

Bản tin pháp luật Tháng 09/2020 (Số 117) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mạ tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022. Theo đó, để […]


Bản tin pháp luật Tháng 08/2020 (Số 116) 

Kính gửi: Các Anh/Chị Lãnh đạo Tập đoàn, Trưởng, Phó và chuyên viên các Ban chức năng. Ban Tổng hợp pháp chế xin gửi tới các Anh/Chị Bản tin pháp luật Tháng 08/2020 (Số 116) được tổng hợp bởi Ban Tổng hợp pháp chế- Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ngoài gửi email bản tin này cũng được được đăng trên Website của Tập đoàn tại chuyên […]


Bản tin pháp luật Tháng 07/2020 (Số 115)

LUẬT: Tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV Quốc hội đã thông qua một số Luật sau: STT Tên văn bản Luật Ngày thông qua Ngày có hiệu lực 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 10/6/2020 01/01/2021 2 Luật Thanh niên 2020 16/6/2020 01/01/2021 3 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020 16/6/2020 01/01/2021 4 Luật Doanh nghiệp 2020 17/6/2020 […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2020 (Số 114)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2020 (Số 113)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trong 03 trường hợp sau: Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã. Nước thải sinh […]


Bản tin pháp luật Tháng 04/2020 (Số 112)

NGHỊ ĐỊNH & NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ  Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 của Chính phủ bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-Cp ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, bổ sung các hoạt động […]


Thông báo của Bộ Công an về an ninh mạng

Theo công văn số 17/TB-BCA-A05 của Bộ Công an,ngày 17/4/2020 thông báo về nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến. Qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Bộ Công an phát hiện các nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến. Hiện nay, trong bối cảnh tình […]


Bản tin pháp luật Tháng 03/2020 (Số 111)

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt. Như vậy, thời gian thẩm định kế hoạch […]


Bản tin Pháp luật tháng 02/2020 (số 110)

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 tại 03 tập đoàn, tổng công ty sau: […]