Thông báo của Bộ Công an về an ninh mạng


Theo công văn số 17/TB-BCA-A05 của Bộ Công an,ngày 17/4/2020 thông báo về nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến. Qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Bộ Công an phát hiện các nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện chuyển đổi nhiều hoạt động sang môi trường mạng, sử dụng các ứng dụng online. Bên cạnh việc gia tăng về số lượng người dùng trong thời gian gần đây, nhiều chuyên gia, hãng bảo mật uy tín… đã liên tiếp đưa ra các cảnh báo, bằng chứng về việc mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng Zoom Cloud Meeting.

Từ tình hình trên, để đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến, Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện một số biện pháp như:

  • Cần nghiên cứu kỹ trong lựa chọn sử dụng các ứng dụng, tránh cài đặt, sử dụng các ứng dụng đang bị cảnh báo tồn tại lỗ hổng, điểm yếu bảo mật; tải và cài đặt ứng dụng từ các nguồn chính thống; thường xuyên cập nhật bản vá lỗ hổng của các ứng dụng và hệ điều hành.
  • Khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến cần sử dụng các kênh, phòng riêng, có mật khẩu bảo vệ, xác thực người tham gia; không chia sẻ các thông tin về phòng họp (ID, mật khẩu, thời gian…) trên không gian mạng; không tải, mở các tệp tin, hướng dẫn lạ không rõ nguồn gốc…
  • Không sử dụng các ứng dụng trực tuyến để trao đổi, gửi nhận các dữ liệu bí mật nhà nước, dữ liệu nội bộ.

Xem chi tiết tại:

Thông báo về việc nguy cơ mất an ninh mạng


Các tin khác