Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 8/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 8/2023 cung cấp nội dung quan trọng về những khó khăn của các doanh nghiệp trong ngành dệt may đang phải đối diện và tinh thần đoàn kết, tự cường cùng nhau vượt qua thách thức. Trong bối cảnh đó, Vinatex cũng đang hướng mọi nguồn lực để cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó […]


Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 7/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 7/2023 cung cấp nội dung quan trọng về những nỗ lực của doanh nghiệp dệt may trong phát huy nội lực để đổi mới mô hình kinh doanh, mở rộng tìm kiếm đơn hàng, khách hàng và thị trường mới. Đồng thời, trước bối cảnh tổng cầu dệt may suy giảm, doanh nghiệp chuẩn […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2023 (Số 148)

NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng             Theo đó:             – Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với người lao động từ 12,5% đến 20,8%, áp dụng từ ngày 01/7/2023;             – Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, […]


Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 6/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 6/2023 cung cấp những nội dung quan trọng, đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vinatex. Cùng với đó là những giải pháp được các doanh nghiệp đưa ra để bảo […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2023 (Số 147)

NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể Theo đó, Chính phủ thống nhất để UBND cấp tỉnh căn cứ Luật TC Chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện:             […]


Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 5/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 5/2023 cung cấp cho bạn đọc thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các đơn vị thành viên của Vinatex với nhiều nội dung, chiến lược được thông qua, đồng thời xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2023 với nhiều thách thức chưa từng có và tình […]


Bản tin pháp luật Tháng 04/2023 (Số 146)

Bản tin pháp luật Tháng 04/2023 (Số 146) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Theo đó,             – Bổ sung khoản 4 vào Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng […]


Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) xin trân trọng thông báo đến Quý đối tác, khách hàng lịch nghỉ lễ “Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước 30.4 & Quốc tế Lao động 01.5” như sau: + Thời gian nghỉ lễ: Từ thứ Hai, ngày 01/5/2023 đến hết thứ Tư, ngày 03/05/2023 + Thời gian làm việc trở lại: Thứ Năm, ngày […]


Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 4/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 4/2023 cung cấp cho bạn đọc thông tin về những khó khăn của thị trường trong quý I/2023 và nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp trong ngành. Cùng với đó, là các dự báo và giải pháp của Tập đoàn, các doanh nghiệp đưa ra để đối phó với sự sụt giảm […]


Bản tin pháp luật Tháng 03/2023 (Số 145)

Bản tin pháp luật Tháng 03/2023 (Số 145) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều các Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế Theo đó, […]