Bản tin pháp luật Tháng 08/2022 (Số 139)

Bản tin pháp luật Tháng 08/2022 (Số 139) NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Theo đó, sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến […]


Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 08/2022

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 08/2022 với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cung cấp cho bạn đọc những nhiệm vụ, giải pháp của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) khi triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bên cạnh đó, Đặc san cũng […]


Bản tin pháp luật Tháng 07/2022 (Số 138)

Bản tin pháp luật Tháng 07/2022 (Số 138) LUẬT: Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội về thi đua, khen thưởng             Theo đó, so với Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (sửa đổi, bổ sung 2005, 2013), Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có một số điểm mới nổi bật sau:             * Bổ sung 02 nguyên tắc khen thưởng:             – Thành […]


Công tác Tuyên giáo góp phần củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày […]


Đón đọc Đặc san Dệt may và Thời trang số tháng 07/2022

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 07/2022 với chủ đề “Bứt phá, tăng tốc về đích” cung cấp cho bạn đọc những kết quả đã đạt được của Vinatex trong 6 tháng đầu năm và đưa ra những giải pháp đối với từng ngành để đối phó với những khó khăn do thị trường mang lại trong 6 tháng cuối […]


Bản tin pháp luật Tháng 06/2022 (Số 137)

Bản tin pháp luật Tháng 06/2022 (Số 137) NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động             Theo đó, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo […]


Đón đọc Đặc san Dệt may và Thời trang số tháng 06/2022

Đặc san Dệt may và Thời trang Việt Nam số tháng 06/2022 với chủ đề “Sức trẻ Vinatex đổi mới, sáng tạo” chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam cung cấp cho bạn đọc dự báo về những thách thức từ các tình huống phát sinh của thị trường đối với các doanh nghiệp trong ngành, những đóng góp […]


Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136)

Bản tin pháp luật Tháng 05/2022 (Số 136) NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế – xã hội             Theo đó, đến hết năm 2025 […]


Đón đọc Đặc san Dệt may và Thời trang số tháng 05/2022

Đặc san Dệt may và Thời trang Việt Nam số tháng 05/2022 với chủ đề “Tạo giá trị bền vững cho cổ đông và xã hội”chào mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vinatex cung cấp cho bạn đọc những thông tin về kết quả SXKD ấn tượng của năm 2021 và kế hoạch cho năm 2022, kết quả SXKD trong […]


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) thông báo tuyển dụng một số vị trí công việc làm việc tại Cơ quan Văn phòng tại Hà Nội, cụ thể: Chuyên viên Báo chí – Truyền thông làm việc tại Ban Tuyên giáo – Truyền thông. Mô tả công việc, chế độ đãi ngộ, yêu cầu công việc… xem chi tiết tại đây! Chuyên viên Thiết […]