VINATEX HƯỚNG DẪN VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ F0 VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CBNV PHẢI CÁCH LY Y TẾ


Nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, đảm bảo cho Cơ quan văn phòng Tập đoàn (CQ VPTĐ) hoạt động liên tục không gián đoạn và đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 của Chính phủ và địa phương, Tập đoàn hướng dẫn tạm thời phương án xử lý các trường hợp nghi mắc Covid 19 tại Cơ quan VPTĐ và chế độ chính sách đối với Người lao động phải nghỉ việc do cách ly.

Xem chi tiết tại đây!

BBT


Các tin khác