Hanosimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Ngày 24/4, tại Chi nhánh Hà Nam, Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tới dự Đại hội có Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Dệt May miền Bắc Vinatex (VNC); Ông Nguyễn Song Hải – Phó Tổng Giám đốc Vinatex, Tổng Giám đốc VNC, Chủ tịch HĐQT Hanosimex; Ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc Hanosimex, cùng các thành viên HĐQT, lãnh đạo Cơ quan điều hành, lãnh đạo các đơn vị thành viên và đại diện cổ đông của Hanosimex.


Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Hanosimex

Tại Đại hội, ông Hồ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Hanosimex đã trình bày kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 của Tổng Công ty, bao gồm công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Hanosimex. Năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh lạm phát leo cao, tổng cầu dệt may suy giảm mạnh trên toàn thế giới đã tác động rất xấu đến đơn hàng của ngành Dệt May Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Hanosimex đã thực hiện nhiều giải pháp trong SXKD để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Với ngành Sợi, phương châm là bám sát thị trường bông xơ, sợi để có phương án phù hợp trong bố trí kế hoạch sản xuất và bán hàng. Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong hệ thống để tăng sản lượng tiêu thụ sợi trong chuỗi nội bộ Hanosimex và Vinatex. Với ngành May, Tổng Công ty đã tập trung cho công tác thị trường, củng cố lại đội ngũ bán hàng, tích cực tìm kiếm đơn hàng để duy trì hoạt động sản xuất của các nhà máy. Sắp xếp lại hệ thống kho tàng, kiểm tra chất lượng, giảm thiểu các đầu mối trung gian. Các nghĩa vụ về lương thưởng cho NLĐ, nộp thuế với Nhà nước vẫn được Hanosimex đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Kết thúc năm 2023, Hanosimex đạt doanh thu hợp nhất hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94,45% Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023; thu nhập bình quân người lao động đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng, bằng 93,72% Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023.

Năm 2024, dự báo kinh tế thế giới còn nhiều biến động, xung đột địa chính trị kéo dài, việc khách hàng đặt đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh tiếp tục là xu thế chính của thị trường thế giới, do đó nhu cầu hàng dệt may trong năm 2024 chưa được cải thiện rõ nét. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc cho doanh nghiệp trong nước vẫn đang được đẩy mạnh; chi phí sản xuất tăng cao gây khó khăn cho ngành sợi. Các chi phí đầu vào như lãi suất, điện, xăng dầu, lương tối thiểu vùng dự báo tiếp tục tăng làm tăng chi phí SXKD, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Hanosimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân NLĐ đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng;

Ông Cao Hữu Hiếu Tổng Giám đốc Vinatex, Chủ tịch HĐTV VNC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex, Chủ tịch HĐTV VNC nhấn mạnh, năm 2023 Hanosimex gặp rất nhiều khó khăn và có kết quả SXKD không thuận lợi. Ngành Sợi, May và công tác tài chính đều hoạt động chưa có hiệu quả. Đứng trước năm 2024 còn rất nhiều thách thức, Hanosimex cần phải có những giải pháp quyết liệt toàn diện, thay đổi mô hình quản trị. Trong quý 2/2024, cần tái cấu trúc các đơn vị thành viên, công ty con nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ cấp cao, đẩy mạnh công tác thị trường, tìm mọi biện pháp để ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động nhằm giữ chân người lao động có tay nghề cao.

100% cổ đông tham dự Đại hội (chiếm 80,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đã biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Biểu quyết về Tờ trình về tái cấu trúc các khoản đầu tư các đơn vị thành viên, công ty con trong hệ thống; Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương thù lao năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024…

Chúc mừng 2 đồng chí tham gia HĐQT Hanosimex nhiệm kỳ 2023-2028

Chia tay 2 đồng chí không tham gia HĐQT Hanosimex nhiệm kỳ 2023-2028

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết công tác nhân sự HĐQT của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNC được bầu vào HĐQT Hanosimex với chức danh Chủ tịch HĐQT ; Ông Nguyễn Trí Sơn – Thành viên HĐTV VNC, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh tham gia HĐQT Hanosimex.

PV


Các tin khác