Dệt May Huế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Sáng 20/4 tại Thừa Thiên Huế, Công ty CP Dệt May Huế (Huegatex) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ông Nguyễn Đức Trị – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt May Huế chủ trì và điều hành Đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Văn Phong- Tổng Giám đốc Huegatex cho biết, trước bối cảnh tổng cầu dệt may toàn thế giới suy giảm, tình hình địa chính trị bất ổn trên toàn cầu, Dệt May Huế đứng trước nhiều thách thức: ngành Sợi đơn hàng khó khăn, thường xuyên bán dưới giá thành; ngành Dệt Nhuộm – May đơn hàng nhỏ, lẻ, giao hàng nhanh, yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng và tuân thủ, đồng thời đơn giá giảm sâu so với trước đây (có nhiều đơn hàng giá giảm đến 40%).

Đứng trước những thách thức đó, năm 2023 Huegatex đạt tổng doanh thu: 1.884 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch ĐHCĐ giao; Lợi nhuận hợp nhất đạt 121,2 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch ĐHCĐ giao; Tỷ lệ chia cổ tức: 30% VĐL, đạt 100% kế hoạch; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng. Để có được kết quả này, Công ty đã linh hoạt trong chuyển đổi sản xuất, khách hàng và thị trường, đồng thời tập trung  vào công tác quản trị sản xuất, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động và quản lý chất lượng chặt chẽ.

Năm 2024, thị trường còn nhiều bất định, các yếu tố giúp tăng trưởng tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chủ lực còn nhiều diễn biến khó lường, xung đột địa chính trị đang có xu hướng lan rộng. Trước bối cảnh đó, Huegatex đặt mục tiêu doanh thu 1.920 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2023; Lợi nhuận: 110 tỷ đồng, giảm 9,2% so với năm 2023; Tỷ lệ chia cổ tức: 30% VĐL; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Phong- Tổng Giám đốc Huegatex trình bày phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Dệt May Huế

Theo Lãnh đạo Huegatex,năm 2024 Dệt May Huế đặt 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: (1) Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, khách hàng; (2) Phát huy và tận dụng lợi thế cạnh tranh từ chuỗi cung ứng Sợi – Dệt Nhuộm – May; (3) Quản trị chặt chẽ dòng tiền, duy trì ổn định mọi nguồn lực, giảm tổn thất ở mức tối thiểu; (4) Cải thiện mô hình tổ chức, đào tạo nhân lực, hoàn thiện công tác chuyển đổi số, đầu tư chiều sâu để đón đầu cơ hội.

Với ngành Sợi: Linh hoạt lựa chọn khách hàng và thị trường thông qua việc tìm kiếm thêm khách hàng mới ở thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc; Tăng tỷ trọng xuất khẩu tại chỗ, khai thác thêm các mặt hàng mới để chuyển sợi sang ngành dệt nhuộm và làm hàng FOB, tạo lợi thế cạnh tranh đặc biệt; Đa dạng hoá mặt hàng, tìm kiếm khách hàng sử dụng sợi compact, recycled,…

Với ngành Dệt Nhuộm – May: Mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới, tăng quy mô, số lượng khách hàng trung thành thông qua việc mở rộng thị trường, giảm rủi ro do phụ thuộc quá lớn vào một thị trường; Phát huy chuỗi cung ứng nội tại, tăng tỷ lệ đơn hàng FOB trong cơ cấu đơn hàng; Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đưa tỷ lệ OQL của các đơn hàng xuống mức thấp nhất; Tập trung công tác nghiên cứu thị trường, phát triển các mẫu vải, sản phẩm may mới phù hợp với năng lực sản xuất của công ty và thị hiếu khách hàng nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh; Tăng NSLĐ, quản trị sản xuất linh hoạt để thích ứng hiệu quả các đơn hàng nhỏ lẻ, giao hàng nhanh và các đơn hàng số lượng lớn nhưng giá thấp; Nghiên cứu, tham quan học tập, xây dựng phương án đầu tư hệ thống in, wash và phương án vận hành lò hơi, lò dầu tối ưu.

Với công tác quản trị nhân sự, ngoài việc xây dựng cơ chế tiền lương linh hoạt để thu hút và giữ chân lao động, công tác đào tạo nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ triển khai đồng bộ, lan tỏa những giá trị con người Huegatex tới toàn thể CBNV trong Công ty.

100% cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, 100% cổ đông đại diện cho 82,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023; Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024…

PV


Các tin khác