Thư của Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam


Kính gửi: Người lao động và cán bộ quản lý các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam!

Chúng ta đang thực sự ở vào thời kỳ khó khăn nhất trong suốt 18 tháng có dịch bệnh Covid -19, các địa phương là trung tâm sản xuất có tỷ trọng lớn, hiệu quả cao của Tập đoàn đều nằm trong tâm dịch, mà nghiêm trọng nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Định. Lần đầu tiên trong hệ thống các doanh nghiệp của Tập đoàn có các ca F0 và diễn biến trên diện rộng, cùng với việc áp dụng chính sách giãn cách, cách ly của các địa phương để phòng chống dịch, nhiều cơ sở sản xuất của Tập đoàn đã phải giảm mạnh sản xuất từ 50-70%, thậm chí phải dừng sản xuất trong 14 ngày nếu có F0.

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường

Trong tháng 5, với dịch bệnh ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc, hệ thống chúng ta đã có khoảng 5000 lao động không thể đi làm do giãn cách gồm gần 3000 lao động của Công ty May Đáp Cầu, trên 500 công nhân Công ty May Việt Thành của Tổng công ty Đức Giang dừng sản xuất trong 14 ngày, hiện tượng thiếu từ 100-300 công nhân không đến được nhà máy do nơi ở nằm trong khu vực cách ly xuất hiện ở tất cả các doanh nghiệp như May 10, Đức Giang, Hưng Yên, Nam Định… Sau một tháng khó khăn, tình hình miền Bắc đã ổn định trở lại.

Tuy vậy, tình hình còn căng thẳng hơn khi dịch bệnh lan ra tại khu vực miền Nam mà trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 10 ngày qua số lượng lao động không thể đi làm đã lên tới trên 10.000 người, lớn nhất là của Việt Tiến, Hữu Nghị tại Đồng Tháp. Dự kiến trong những ngày tới đây, khi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày thì số lượng này còn tăng nhanh… Khó khăn sẽ còn chồng chất hơn khi chúng ta đang có đủ đơn hàng ở tất cả các đơn vị đến hết tháng 9 và một phần đến tháng 12, cam kết giao hàng và thực hiện trách nhiệm của hợp đồng kinh tế cũng là rủi ro rất lớn với từng doanh nghiệp.

Công nhân lao động vừa phòng dịch, vừa sản xuất

Sáu tháng đầu năm đã ghi nhận những kết quả rất tốt, tổng thể chung về hiệu quả Tập đoàn chúng ta đã quay lại cao hơn cả mức trước dịch bệnh của 6 tháng đầu năm 2019 tới trên 40%. Nhưng những thành quả đó hoàn toàn có thể mất đi nếu các giải pháp sáng tạo về sản xuất kinh doanh trong điều kiện có dịch không được triển khai quyết liệt. Đồng thời còn có thể có hệ lụy nghiêm trọng với chuỗi cung ứng và trên hết là đời sống của người lao động tại các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh xuất hiện rủi ro ngoại vi rất lớn mà chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn được chỉ còn con đường kiểm soát thiệt hại ở mức tối thiểu, Đảng uỷ – Hội đồng quản trị Tập đoàn kêu gọi toàn thể người lao động và các cấp cán bộ quản lý trong Tập đoàn:

  • Thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về 5K, các hướng dẫn của ngành Y tế và chính quyền địa phương. Bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình cũng là bảo vệ doanh nghiệp.
  • Người lao động ủng hộ, hợp tác với cấp quản lý trong thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt là có tinh thần xung phong vào làm việc và ăn ở, sinh hoạt tại doanh nghiệp nếu có yêu cầu để giữ được tối đa khả năng sản xuất, không phải đóng cửa.
  • Các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất và lưu trú tại chỗ, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để có thể thực hiện ngay khi tình huống xảy ra, kể cả với doanh nghiệp ở các vùng hiện chưa có diễn biến dịch bệnh ở miền Bắc và miền Trung. Nhất là với hệ thống sợi, dệt cần có phương án đảm bảo trên 80% lao động có thể làm việc và lưu trú.
  • Các doanh nghiệp đang ở ngoài vùng dịch phát động thi đua làm việc với năng suất cao nhất, bù đắp một phần những thiếu hụt do các doanh nghiệp bạn phải hạn chế sản xuất.
  • Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn trực tiếp tiếp nhận các kiến nghị từ các đơn vị, tham gia phối hợp giải quyết với chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố để đảm bảo tối đa hoạt động sản xuất và giao hàng ra cảng.
  • Cơ quan điều hành Tập đoàn chuẩn bị phương án hỗ trợ tài chính doanh nghiệp khó khăn, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động có đủ điều kiện nhận hỗ trợ của Nhà nước có thể tiếp cận nhanh chính sách mới. Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị các phương án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế vì lý do chậm giao hàn
  • Lãnh đạo Tập đoàn và hệ thống Y tế dệt may tập trung cho khả năng tiếp cận nhanh nhất vắc-xin đến các doanh nghiệp trong điểm nóng của dịch.
  • Tổ chức Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống người lao động trong khu vực có dịch, không được đi làm. Đồng thời phát động người lao động sẵn sàng tham gia sản xuất và sinh hoạt tại đơn vị nếu có tình huống yêu cầu. Phối hợp với cán bộ quản lý tại doanh nghiệp lo điều kiện ăn ở cho người lao động.

Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn chia sẻ những vất vả, khó khăn của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay và kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết, sáng tạo, chia sẻ với nhau và với doanh nghiệp để cùng vượt qua thử thách lần này, đảm bảo doanh nghiệp chúng ta tồn tại và phát triển bền vững.


Các tin khác