Hội thảo chiến lược về thị trường Dệt May và dự báo cho giai đoạn 2021 – 2023


Từ ngày 03-05/11/2020, các cuộc Hội thảo về chiến lược thị trường Dệt May và dự báo cho giai đoạn 2021 – 2023 đã được Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung – Nam, cụ thể miền Bắc tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công ty CP May Hưng Yên; miền Trung tại Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ và miền Nam tại Tổng công ty CP Phong Phú. Hội thảo do ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam chủ trì. Tham dự các buổi Hội thảo có đại diện Lãnh đạo cao cấp của đơn vị, Văn phòng HĐQT Vinatex và đại diện Lãnh đạo một số Ban chức năng của Vinatex tham dự.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex

Theo ông Lê Tiến Trường, trải qua một năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và ngành Dệt May nói riêng thì việc dự báo xu hướng của thị trường Dệt May trong giai đoạn sắp tới cần áp dụng phương pháp mới giúp dự báo được nhu cầu thị trường được chính xác hơn và việc Tập đoàn định hướng cho các doanh nghiệp thành viên xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo sẽ sát hơn với thực tế.

Các nội dung chính của báo cáo dự báo được Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chia sẻ bao gồm:

  • Đánh giá quá trình phát triển, tăng trưởng của Dệt May VN từ năm 1995 đến nay.
  • Phân tích dự báo xu hướng tăng trưởng tổng cầu của 5 thị trường xuất khẩu hàng Dệt May lớn nhất của Việt Nam thông qua các chỉ số: tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số bán lẻ, chi tiêu tiêu dùng tại các thị trường trong giai đoạn từ 2008 – 2020.
  • Chiến lược kinh doanh, mô hình quản trị cho các DN Dệt May như thế nào để phù hợp trong thời gian tới.
  • Đối với ngành May: Từ việc phân tích mô hình quản trị sản xuất của một số đơn vị lớn trong Tập đoàn, đưa ra các vấn đề cần xem xét như (i) sản xuất theo mô hình CM có hiệu quả đến bao giờ, (ii) DN nên làm thương hiệu để bán hay tiếp tục gia công cho các thương hiệu lớn; (iii) liên kết chuỗi hiệu quả cần phải có điều kiện như thế nào? Từ đó xác định nguồn lực để xây dựng kế hoạch chiến lược cụ thể.
  • Đối với ngành Sợi: dự báo những biến động của thị trường sợi dưới tác động của nhiều yếu tố; ví dụ như chính sách của Mỹ với bông có xuất xứ từ Tân Cương, Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với ngành Dệt May Việt Nam.
  • Cơ hội của Dệt May Việt Nam trong việc tận dụng các hiệp định thương mại CPTPP và EVFTA.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT TCT May Hưng Yên – CTCP đã cảm ơn và cho biết những thông tin về thị trường, phân tích đánh giá của báo cáo dự báo thị trường Dệt May của Chủ tịch HĐQT Vinatex là hết sức quý báu cho doanh nghiệp, từ đó tạo tiền đề để TCT có định hướng xây dựng chiến lược phát triển tìm hướng đi hiệu quả cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT của TCT May Hưng Yên

 

Hội thảo tại Tổng công ty CP Phong Phú

Hội thảo tại Tổng công ty CP May Hưng Yên

Bài và ảnh: Văn phòng HĐQT Vinatex


Các tin khác