Hội nghị tổng kết Khối thi đua các tập đoàn, tổng công ty nhà nước


Ngày 22/3/2019 tại Hà Nội, Khối thi đua 18 Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018 các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Khối trưởng và khối phó điều hành Hội nghị

Bên cạnh đó, các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước đang tích cực triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trọng tâm là tái cơ cấu theo hướng tập trung các nguồn lực cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, cũng như sự phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế đất nước.

Nhờ những nỗ lực đó mà kết quả chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 của các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước đều có tăng trưởng từ 2 đến 20%, đơn cử Tập đoàn Dệt May Việt Nam đạt tổng doanh thu khoảng 48.658,2 tỷ đồng bằng 100,8% kế hoạch năm 2018, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt tổng doanh thu khoảng 278.057 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch năm, bằng 112,8% so với cùng kỳ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt doanh thu 626.800 tỷ đồng, đạt 118,1% kế hoạch năm, bằng 125,9% so với cùng kỳ…

Khối thi đua trong năm qua đã tổ chức triển khai và thực hiện tích cực các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, với các nội dung thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến các đơn vị thành viên và từng cán bộ, công nhân viên và người lao động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, tùy theo đặc điểm ngành nghề của từng tập đoàn, tổng công ty, còn có các phong trào thi đua tại cơ sở với chủ đề “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội”, “Lao động giỏi , lao động sáng tạo” trong thời kỳ công nghiệp 4.0; “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, “Kỷ cương, Nhiệt huyết, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Hiệu quả’’…

Lễ ký giao ước thi đua giữa 18 Tập đoàn và Tổng công ty của Khối cho năm 2019.

Công tác khen thưởng năm 2018 đã có những đổi mới, do đó chất lượng và hiệu quả của khen thưởng đã được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo các Tập đoàn và Tổng công ty đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Như vậy, đổi mới công tác khen thưởng là một trong những trọng tâm thời gian qua, và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. “Trong năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của Khối bên cạnh việc phát huy những ưu điểm đã đạt được trong năm qua, còn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới công tác khen thưởng. Đặc biệt quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới; Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, công tác, nhất là người lao động trên các công trình trọng điểm, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo…” – Ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam – đơn vị Trưởng khối năm 2018 khẳng định.

Hội nghị cũng đã bầu ra Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN làm Khối trưởng năm 2019, và hai Khối phó là Tổng Công ty Hàng không VN và Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.
Cũng trong Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký giao ước thi đua giữa 18 Tập đoàn và Tổng công ty của Khối cho năm 2019.


Các tin khác