Chương trình đào tạo cán bộ cấp cao mới bổ nhiệm tại Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên


Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Vinatex xin trân trọng đăng tải thông tin chi tiết về khóa học.


Các tin khác