Tuyên dương khen thưởng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật


Trong tháng 11 vừa qua, NBC đã tổ chức tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” nhằm tuyên dương những tập thể, cá nhân CNVC–LĐ tiêu biểu đã đóng góp công sức của mình bằng những cải tiến, sáng tạo để nâng cao hiệu quả trong lao động sản xuất.

Đơn vị Khu I nhận thưởng

Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật’’ đã thu hút, cổ vũ đông đảo người lao đông tham gia. Với tính năng động sáng tạo, nhiều CBCNV-LĐ đã phát minh ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giúp cho các sản phẩm làm ra của đơn vị đủ sức cạnh tranh, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đơn vị Khu II nhận thưởng

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” cũng được Ban lãnh đạo, Ban tổng giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều năm qua. Từ năm 2014 đến nay, đã có trên 100 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có nhiều công trình sáng kiến được Tổng công ty khen thưởng với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Những công trình, sáng kiến được triển khai nhân rộng vào thực tiễn đã tiết kiệm, làm lợi cho Tổng công ty hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Đơn vị Khu III nhận thưởng

Ông Đinh Văn Thập – Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ đã chúc mừng cũng như tuyên dương các tập thể cá nhân có thánh tích trong việc tìm tòi sáng tạo trong hoạt động lao động sản xuất trong thời gian qua. Ông cũng khẳng định rằng “Phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có một vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty. Để vấn đề này thành công thì cấp lãnh đạo, quản lý cần phải có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng và thúc đẩy người lao động một cách hợp lý”.

Đơn vị Khu VI nhận thưởng

Đơn vị Xưởng veston cao cấp nhận thưởng

Đơn vị Nhabetech nhận thưởng

Nguồn NBC

  


Các tin khác