Hiểu về công nghệ sản xuất, hiệu lực và các dạng vắc- xin Covid-19


Nhóm các chuyên gia Trường Đại học Y tế công cộng đã có báo cáo về tổng quan vắc- xin Covid-19 ở Việt Nam; các công nghệ sản xuất vắc- xin; hiểu đúng về hiệu quả của vắc- xin và giới thiệu vắc-xin Covid-19 dạng uống và hít- Một hướng đi mới…

 


Các tin khác