Kết quả đánh giá 360 độ cơ quan Vinatex


Sáng 11/3, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức công bố kết quả chương trình đánh giá 360 độ đối với toàn bộ CBNV Cơ quan Tập đoàn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh buổi công bố kết quả đánh giá 360 độ

Trước đó, ngày 4/3, Vinatex đã triển khai chương trình đánh giá 360 độ đối với toàn bộ CBNV Cơ quan Tập đoàn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo mẫu biểu. Chủ thể (người được đánh giá) lần này bao gồm 31 cán bộ quản lý, 56 chuyên viên; đối tượng (người tham gia đánh giá) là 89 CBNV Cơ quan Tập đoàn. Việc đánh giá diễn ra từ ngày 4/3 và hoàn thành trước 12h trưa ngày 5/3, dựa trên 3 tiêu chí: kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết vấn đề và trách nhiệm đối với công việc. Sau đó, hệ thống tự động lập bảng kết quả gồm: điểm đánh giá của cá nhân, điểm của cá nhân so với phổ điểm từng tiêu chí đánh giá, điểm cá nhân so với phổ điểm chung và gửi kết quả đến từng cá nhân. Thang kết quả vẫn được giữ nguyên so với năm 2023 gồm: Xuất sắc – Tốt – Đủ năng lực – Còn thấp hơn yêu cầu.

Kết quả, 31 cán bộ quản lý đều có số điểm trên 2,5/4 đủ năng lực để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, những cán bộ quản lý có số điểm dưới 2,75 cần phải tiếp tục cố gắng, phấn đấu nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ để có được sự tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn và các chuyên viên. Đối với kết quả đánh giá 56 chuyên viên, có 3 người dưới 2,5 điểm, còn lại đều đạt đủ năng lực làm việc.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai đánh giá của Ban Quản lý Nguồn nhân lực Tập đoàn, đảm bảo kết quả đánh giá chất lượng cao hơn, độ tập trung tốt hơn so với năm 2023. Tất cả các phiếu đánh giá đã được gửi về đúng thời hạn và hợp lệ. Đặc biệt, các Ban Tài chính Kế toán, Truyền thông, Văn phòng và Quản lý Nguồn nhân lực đánh giá có tính phân loại cao. 75% cán bộ quản lý và 30% chuyên viên có điểm tự đánh giá thấp hơn điểm được đánh giá thể hiện tính nghiêm túc và cầu thị của người được đánh giá. Sai lệch giữa tự đánh giá, đồng cấp, cấp dưới và cấp trên đánh giá đạt trong ngưỡng khoảng 10% đã thể hiện sự thống nhất, công bằng, độ tin cậy khá cao của đợt đánh giá.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex công bố kết quả đánh giá 360 độ 

“Thông qua kết quả đánh giá, mỗi cá nhân cần tiếp cận tích cực theo hướng những điểm cần cải thiện. Kết quả đánh giá nhiều chiều một cách nghiêm túc, công bằng, minh bạch, khách quan phản ánh rõ nét văn hóa chung của Vinatex. Cơ quan Điều hành, lãnh đạo các ban chức năng cần tham khảo, sử dụng hợp lý kết quả đánh giá để tiến hành bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nhân sự” – Chủ tịch Lê Tiến Trường nhấn mạnh.


Các tin khác