Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 11/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao giải năm 2023.

Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam có 01 tập thể – Đảng ủy Tổng Công ty CP Phong Phú, được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 01 tác phẩm đạt Giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy Khối đã ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức 4.060 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, với 456.872 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Đồng thời xác định việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết công tác hằng năm của Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, cụ thể hóa việc thực hiện các quy định về nêu gương gắn với Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW trong các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ; xác định là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng và chất lượng đảng viên hằng năm.

Thông qua xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các nhiệm vụ; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với người lao động; bước đầu có những thay đổi tích cực chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”.

Cùng ngày, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao giải năm 2023. Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối – Cơ quan thường trực Giải đã tiếp nhận 7.970 tác phẩm từ 38/38 đảng ủy trực thuộc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổng hợp, lựa chọn, tổ chức sơ loại; chấm sơ khảo và chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất viết về công tác xây dựng Đảng, các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội để trao giải.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2023 phong phú về chủ đề, tập trung viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng; bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối và của xã hội như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024 và những năm tiếp theo tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

PV


Các tin khác