Chủ tịch HĐQT làm việc với VP HĐQT về sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024


Mới đây, Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường đã làm việc với Văn phòng HĐQT Vinatex về công tác bàn giao công việc, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường làm việc với VP HĐQT

Tại buổi làm việc, ông Vương Đức Anh – Giám đốc Chi nhánh Trung tâm thời trang Vinatex báo cáo nội dung bàn giao hồ sơ, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng HĐQT và Người quản trị Vinatex và các công việc đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của Văn phòng HĐQT. Ông Hoàng Mạnh Cầm – Phó Chánh Văn phòng HĐQT báo cáo về những công việc đã và đang thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT, định hướng các công việc sẽ triển khai, nghiên cứu trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT yêu cầu công tác bàn giao đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tập trung triển khai công tác số hóa tài liệu một cách toàn diện, đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, cần thực hiện bàn giao những nhiệm vụ còn dang dở và đánh giá kết quả công việc sau 1 năm công tác của các cán bộ mới tuyển dụng.

Về việc triển khai kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh hoạt động thường xuyên của Văn phòng HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: (i) duy trì công tác phân tích, dự báo thông tin thị trường trong nước và thế giới, bám sát với hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu của khách hàng trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn; (ii) hệ thống hóa các tài liệu, quy định về kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro áp dụng các công ty đại chúng theo yêu cầu của pháp luật, đồng thời hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ phụ trách kiểm toán nội bộ tại các đơn vị; (iii) tập trung vào hoạt động nghiên cứu phát triển để tạo được giá trị gia tăng về mặt kiến thức, chuyên môn qua các sản phẩm nghiên cứu cụ thể; (iv) áp dụng khung năng lực để đánh giá cán bộ văn phòng phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch; (v) tập trung chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp HĐQT thường kỳ sắp tới.

K.P


Các tin khác