Đảng ủy Vinatex công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025


Ngày 13/10, Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành nhằm sơ kết hoạt động công tác đảng 9 tháng năm 2023; công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex; đồng chí Cao Hữu Hiếu- Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Vinatex và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Vinatex.

Trong 9 tháng năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 09 Nghị quyết; cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác cụ thể hóa các nội dung chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; phối hợp với Hội đồng quản trị chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Cơ quan Điều hành các đơn vị thuộc Tập đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch Tập đoàn giao và Nghị quyết Đại hội cổ đông của các đơn vị.

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được triển khai, thực hiện nghiêm túc hiệu quả đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác chính trị, tư tưởng theo hướng đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện. Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong công tác thông tin, tuyên truyền .

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Cơ quan điều hành và sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị thành viên, Tập đoàn vẫn đảm bảo công tác SXKD diễn ra thông suốt, ổn định việc làm, chăm lo đời sống, duy trì các chế độ chính sách cho người lao động và hoàn thành trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Thu nhập của người lao động có giảm nhẹ so với thực hiện cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch. Thu nhập bình quân 9 tháng năm 2023 của Tập đoàn là 9,32 triệu đồng/người/tháng (bằng 98,37% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 93,6% so với kế hoạch).

Căn cứ quyết định của Đảng ủy Khối DNTW chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn và văn bản cho ý kiến đối với nhân sự được giới thiệu bổ sung Ủy viên UBKT và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị đã tiến hành công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW và triển khai bầu 02 Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy Vinatex Lê Tiến Trường trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn

Bí thư Đảng ủy Vinatex Lê Tiến Trường cho biết, sau khi trải qua quy trình 5 bước và được sự chuẩn y của Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Ngô Cao Kỳ – Bí thư Đoàn thanh niên Vinatex, đồng chí Nguyễn Diệp Linh – Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, đồng chí Đoàn Thị Thu Hương – chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn. Sau khi bầu bổ sung 3 đồng chí, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn sẽ có 26 đồng chí (đề án Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là 27 đồng chí). Tại Hội nghị Ban chấp hành quý II/2023, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã đồng ý bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và nâng số thành viên Ủy ban Kiểm tra lên 6 đồng chí (đề án Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là 7 đồng chí).

Bí thư Đảng ủy Vinatex Lê Tiến Trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Diệp Linh – Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, đồng chí Đoàn Thị Thu Hương – chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Tập đoàn với kết quả tín nhiệm cao.

Ngay sau đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn tiến hành Hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn. Đồng chí Đoàn Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn.


Các tin khác