Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2019


Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Kế hoạch số 84-KH/ĐUK ngày 04/11/2019 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm” và Công văn số 5016-CV/BTCĐUK ngày 04/12/2019 của Ban Tổ chức Đảng ủy khối DNTW v/v “kiểm điểm thực hiện nội dung công tác chuyên môn nghiệp vụ xây dựng đảng”, sáng 19/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Ban Dân vận Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Đ/c Nguyễn Viết Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội Ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, cùng với 8/8 đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn.

Đ/c Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, nhiệm vụ của Ban Thường vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Trần Quang Nghị – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn cho biết, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo và giao rất nhiều nhiệm vụ cho ngành DMVN, cũng như Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Do đó, nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn là hết sức nặng nề. Với yêu cầu như vậy, đ/c Trần Quang Nghị yêu cầu từng đ/c trong Ban Thường vụ có những nhận thức sâu sắc cho những nhiệm vụ sắp tới, từ đó đóng góp cho Đảng ủy Tập đoàn, đồng thời phân tích những điểm mạnh – yếu của bản thân, cũng như phương pháp lãnh đạo cho tình hình và nhiệm vụ mới.

Đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trình bày Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ 

Tại Hội nghị, đ/c Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Thường vụ đã tham gia ý kiến bổ sung bản dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ. Đồng thời, đoàn công tác của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã góp ý, đề nghị bố cục lại nội dung Bản kiểm điểm cho phù hợp với quy định tại Kế hoạch 84-KH/ĐUK ngày 04/11/2019 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, bố sung thêm một số nội dung cho Bản kiểm điểm.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Thường vụ và ý kiến kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ đã hoàn chỉnh bản Bảo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2019.

Sau khi trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, 8 đồng chí trong Ban thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm đầy đủ các nội dung: tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm và nêu ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và phướng hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới. Cùng với đó, các đ/c trong Ban Thường vụ cũng thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng và chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, của từng cá nhân và đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

PV


Các tin khác