Vinatex tổ chức hội nghị công tác nhân sự lần 2 năm 2023


Chiều 10/11, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức hội nghị công tác nhân sự lần 2 năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm sơ kết kết quả thực hiện chương trình hành động về quản trị nhân sự của 15 đơn vị trực thuộc và triển khai một số nhiệm vụ nhân sự trọng tâm năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex; ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex; lãnh đạo trong cơ quan điều hành; lãnh đạo các ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực luôn giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Chính vì vậy, công tác nhân lực ngày càng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn và các doanh nghiệp trong hệ thống. Trong 2 ngày 30 – 31/3/2023, Cơ quan điều hành Tập đoàn đã tổ chức hội nghị công tác nhân sự Vinatex lần 1 để củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức cho cán bộ phụ trách nhân sự cho 15 đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nhân sự, duy trì phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tại hội nghị, 15 đơn vị đã ký chương trình hành động về công tác quản lý nguồn nhân lực và cam kết thực hiện 4 nội dung: xây dựng kế hoạch hành động với nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng đơn vị; triển khai toàn diện hệ thống từ điển, năng lực thống nhất, đảm bảo sử dụng cùng một ngôn ngữ trong hệ thống Tập đoàn; triển khai xây dựng hệ thống số hóa quản trị và công bố các khía cạnh văn hóa chủ chốt tại đơn vị.

Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex phát biểu khai mạc hội nghị

Đến nay, sau 6 tháng triển khai đã có 2 trên 4 nội dung hết hạn hoàn thành, cần thiết phải có sự nhìn nhận, đánh giá lại các hoạt động, xác định những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

“Nguồn nhân lực chính là tài sản vô giá của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự, nhất là trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn như hiện nay” – Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý nguồn nhân lực, Ban Tổ chức Đảng ủy, đại diện các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động của các đơn vị, phương hướng, nhiệm vụ của khối nhân lực giai đoạn tiếp theo; báo cáo dự báo về tình hình lao động tiền lương năm 2024; phương thức quản lý và phát triển năng lực đội ngũ nhân sự trẻ tại tập đoàn và các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo năm 2024.

Kết luận hội nghị, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex đánh giá cao nỗ lực của 3 đơn vị hoàn thành về cơ bản chương trình đặt ra tại hội nghị nhân sự diễn ra trong tháng 3 là Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Công ty CP Dệt May Huế, Công ty CP Vinatex Phú Hưng và những đơn vị đã tham gia thực hiện một phần của các chương trình. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị tích cực vẫn có đơn vị chưa hoàn thành đa số các mục tiêu chương trình. Chủ tịch Lê Tiến Trường nhấn mạnh: Thị trường lao động năm 2024 sẽ phải đối diện với áp lực lớn về tiền lương và chi phí tăng cao. Cho nên, yêu cầu đặt ra với khối nhân lực chính là tinh gọn cả trong quy trình xử lý công việc và trong bộ máy của mình.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex kết luận hội nghị

Năm 2024, công tác đào tạo cần tập trung triển khai 3 loại hình đào tạo: cập nhật thị trường, chính sách; cập nhật chuyên đề về tài chính, nhân lực, sản xuất sợi, may… và đào tạo khóa học theo chuyên đề. Bên cạnh các khóa đào tạo do Tập đoàn tổ chức, các doanh nghiệp cần tổ chức khóa đào tạo của riêng mình. Ban Quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn cần đẩy mạnh hỗ trợ các đơn vị tiếp cận các vấn về trọng tâm trong xây dựng khung năng lực.

“Trong tháng 12, các đơn vị khẩn trương rà soát những việc chưa hoàn thành trong kế hoạch đào tạo nhân lực lần 1, đăng ký chính thức thời gian hoàn thành và các nội dung mới sẽ làm trong năm 2024 theo mẫu Ban Quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn đã hướng dẫn. Giao việc và quyết định huấn luyện viên của từng đơn vị cho học viên các nhóm Young Talent, gắn trách nhiệm của giai đoạn kèm cặp này với cán bộ thế hệ trước một cách cụ thể”- ông Lê Tiến Trường đề nghị.


Các tin khác