Vinatex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


Sáng ngày 25/4/2019 tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm thông báo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tới các cổ đông của Tập đoàn.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vinatex

Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Chí Thành – Phó TGĐ phụ trách Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cùng đại diện các Ban chức năng của SCIC; Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Vinatex; Ông Lê Tiến Trường – TV HĐQT, TGĐ Vinatex; các ông bà trong HĐQT, Cơ quan điều hành, Trưởng, Phó và chuyên viên các Ban chức năng của Tập đoàn; cùng đại diện các doanh nghiệp, cá nhân có cổ phần tại Vinatex.

Bà Trần Thị Thu Thảo báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Thảo – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả trước Đại hội. Theo đó, tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 2.923 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 500 triệu cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trước giờ khai mạc Đại hội, với 48 cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự, đại diện cho 460.036.710 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 92,01% trên tổng số cổ phần. Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp, với số cổ đông dự họp đại diện đạt trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có mặt tại Hội trường đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Cụ thể, Đoàn Chủ tịch điều hành và chỉ đạo Đại hội có 3 người, gồm: ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Vinatex; ông Lê Tiến Trường – TV HĐQT, TGĐ Vinatex; ông Lê Khắc Hiệp – TV HĐQT Vinatex.

Ông Lê Tiến Trường – TV HĐQT, TGĐ Vinatex báo cáo Đại hội những hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tiến Trường đã báo cáo tới toàn bộ cổ đông những hoạt động của HĐQT và cơ quan điều hành, kết quả SXKD của Tập đoàn năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Nhấn mạnh những biến động của nền kinh tế thế giới trong năm 2018, ngành Dệt May Việt Nam đã có một năm vượt khó để cán mốc xuất khẩu hơn 36 tỷ USD, đứng thứ 2 thế giới, xếp sau Trung Quốc và ngang hàng với Ấn Độ. Không nằm ngoài thành công đó của ngành, năm 2018 Vinatex đạt 1.489,98 tỷ đồng doanh thu và thu nhập của Công ty mẹ, LNTT đạt 345,38 tỷ đồng, vượt 128,5% so với KH của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018; Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 20.246,63 tỷ đồng, LSTT đạt 761,40 tỷ đồng.

Theo ông Lê Tiến Trường, Vinatex đã có một năm thành công về kết quả SXKD như vậy là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và nỗ lực thực hiện của cơ quan điều hành. Với 8 phiên họp và 19 Nghị quyết được Ban hành, năm 2018 Vinatex đã có bước tăng trưởng “ấn tượng” cả về chất và lượng, áp dụng những biện pháp đầu tư theo chiều sâu từ KHCN cho tới đội ngũ nhân lực mà Vinatex đã thực hiện trong 2 năm trở lại đây.  Với những kết quả đã đạt được, năm 2019 Vinatex phấn đấu đạt tổng doanh thu Công ty Mẹ 1.356,517 tỷ đồng, LNTT đạt 380,592 tỷ đồng; Kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 22.185 tỷ đồng, LNTT đạt 839 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Tân – Phó TGĐ Tập đoàn trình bày các Tờ trình tới cổ đông

Đại hội cũng đã được nghe ông Phạm Văn Tân – Phó TGĐ Tập đoàn trình bày về các Tờ trình: Báo cáo kiểm toán năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2018 đạt 345,377 tỷ đồng; Chi trả cổ tức 6% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên Vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng), tương ứng 300 tỷ đồng, bằng 86,86% LNST; Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10 tỷ đồng, bằng 2,89% LNST; Lợi nhuận còn lại cho năm 2019 là 35,377 tỷ đồng, bằng 10,25% LNST; Thời gian chi trả cổ tức trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bà Nguyễn Minh Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tới Đại hội những kết quả, hoạt động BKS đã thực hiện trong năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Sau khi phúc đáp những ý kiến của các cổ đông và đại biểu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình đã được ông Phạm Văn Tân trình bày và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

Ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT kết luận Đại hội

Kết luận tổng kết Đại hội, ông Trần Quang Nghị – Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết: “Sau thời gian tập trung làm việc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng tôi ghi nhận những đồng cảm và chia sẻ của các cổ đông cho kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT và cơ quan điều hành. Trong năm 2018, với những khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt, đã tạo ra không ít áp lực cho HĐQT. Tuy nhiên, không vì những đồng cảm của cổ đông mà chúng tôi chủ quan. Thay vào đó, nhìn nhận lại mặt còn hạn chế của năm 2018 sẽ giúp chúng tôi thực hiện quyết liệt hơn trong năm 2019, cũng như phát huy hơn nữa những điểm mạnh đã thực hiện được, tạo tiền đề cho kết quả năm 2019 được tốt hơn.”

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội

Kết thúc Đại hội, thay mặt Ban Thư ký, bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, với 100% cổ đông nhất trí tán thành.

Nhóm PV


Các tin khác