May 10 – “Chọn việc khó”, bảo toàn khách hàng, đơn hàng, thị trường, người lao động


Sáng 20/4, Tổng Công ty May 10-CTCP (May 10) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tới dự Đại hội có ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT May 10 và 45 đại biểu đại diện cho 28.106.954 cổ phần.

Tại Đại hội, ông Thân Đức Việt – TV HĐQT, Tổng Giám đốc May 10 đã báo cáo kết quả thực  hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, mặc dù thị trường năm 2023 hết sức khó khăn cho toàn ngành dệt may, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng quản trị May 10, CQĐH May 10 đã đưa ra các giải pháp linh hoạt giúp hoàn thành kế hoạch đặt ra. Cụ thể, tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 4.257 tỷ đồng, tăng 1,36% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 123,43 tỷ đồng, tăng 12,21% so với kế hoạch. Toàn hệ thống Tổng Công ty vẫn duy trì được lực lượng lao động với thu nhập bình quân đạt 9,3 triệu đồng/người/năm, tương đương năm 2022 và đạt kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ năm 2023. Năm 2023 cũng là năm đầu tiên May 10 xây dựng báo cáo phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu xanh hóa sản xuất và giảm phát thải nhà kính.

Nhận định tình hình năm 2024, CQĐH May 10 dự báo vẫn còn nhiều thách thức do nhiều nguyên nhân như: bất ổn địa – chính trị  và căng thẳng liên tục leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới, sức mua tại các thị trường lớn chưa phụ hồi hoàn toàn, chi phí đầu vào tiếp tục tăng (điện, dầu, vận tải), chi phí nhân công gia tăng từ 1/7/2024, áp lực cạnh tranh, thu hút lao động do xu hướng đi làm việc tại nước ngoài và nhu cầu của các doanh nghiệp FDI… Trên cơ sở đó, May 10 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu doanh thu 4.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 115 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 15%, thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng. Để thực hiện mục tiêu đặt ra trong năm 2024, May 10 sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ về thị trường, khai thác khách hàng, tập trung sản xuất nhanh đáp ứng yêu cầu đơn hàng, cải thiện liên tục chất lượng sản phẩm, tiết kiệm toàn diện trong mọi hoạt động, kiểm soát chi phí và rủi ro, tăng cường chuyển đổi số, đầu tư các dự án trọng điểm theo kế hoạch, bổ sung nhân sự có chuyên môn cao chuyên trách từng lĩnh vực.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, CQĐH và tập thể CBNV-NĐLĐ Tổng Công ty trong năm hết sức khó khăn vừa qua. Chủ tịch Vinatex cho rằng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của May 10 đã có nhiều đột phá về hiệu quả, với 3 năm liên tục 2021 – 2023 đạt lợi nhuận trên 100 tỷ đồng. Đặc biệt, May 10 đã từng bước đạt được sự ổn định của hệ thống tài chính với các chỉ tiêu tài chính cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, trong điều kiện thị trường ngày càng bất định, Chủ tịch Lê Tiến Trường đề nghị, Ban lãnh đạo May 10 tiếp tục nỗ lực trong hoạt động quản trị, chú trọng vào công tác khách hàng, thị trường và quản trị rủi ro, đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển để hiện đại hóa sản xuất.

Trên tinh thần chia sẻ những khó khăn về thị trường và với trách nhiệm là cổ đông pháp nhân lớn nhất hiện tại của May 10, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cam kết sẽ luôn luôn đồng hành, chịu trách nhiệm cùng May 10; tham gia phân tích, đánh giá thị trường với Người đại diện của Vinatex tại May 10, HĐQT và CQĐH May 10 để hoạt động SXKD của Tổng công ty giảm thiểu rủi ro, phát triển một cách bền vững và tạo dựng được hình ảnh của May 10 là một doanh nghiệp vững vàng về tài chính, định vị được thương hiệu và thị trường, tiếp tục duy trì nền văn hóa truyền thống tốt đẹp. Bên cạnh đó, Chủ tịch Vinatex cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ May 10 trong công tác cán bộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tổng Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ đối với bà Đặng Thanh Huyền và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nga là thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2024: Báo cáo kế quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của BKS về thẩm tra kết quả SXKD, BCTC năm 2023 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Danh sách tổ chức kiểm toán BCTC năm 2024.

PV


Các tin khác