Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ bản lĩnh – lành mạnh – minh bạch – công khai


Ngày 12/4 tại Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ (Hòa Thọ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; ông Nguyễn Đức Trị – Phó TGĐ Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Hòa Thọ; ông Nguyễn Văn Hải – TGĐ Hòa Thọ, cùng lãnh đạo Cơ quan điều hành, các phòng ban chức năng của Hòa Thọ.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hải – TGĐ Hòa Thọ đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023 tình hình thị trường hết sức khó khăn đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Hòa Thọ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hòa Thọ đã đạt tổng doanh thu hợp nhất 4.797 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm 2023; kim ngạch xuất khẩu đạt 262 triệu USD, đạt 116% so với kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024, ngành Dệt May Việt Nam được dự báo còn tiếp tục khó khăn do căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và diễn biến phức tạp. Cùng với đó các tiêu chuẩn về xanh, bền vững của các khách hàng đối với ngành dệt may ngày càng khắt khe hơn. Đơn hàng ngành may những tháng đầu năm 2024 mặc dù đã có cải thiện nhưng xu hướng tăng không bền vững, đơn hàng nhỏ, giá thấp. Ngành sợi vẫn chưa có xu hướng phục hồi. Trên cơ sở đó, Hòa Thọ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 247 triệu USD; lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng; thu nhập bình quân NLĐ tăng 6-10% so với năm 2023; chia cổ tức từ 20-40% vốn điều lệ. Để thực hiện được kết quả trên Hòa Thọ sẽ tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về thị trường, đầu tư, quản trị nguồn nhân lực, quản lý tài chính, quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, năm 2023 là năm hết sức khó khăn đối với ngành dệt may nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong đó, các thị trường xuất khẩu chính của Hòa Thọ như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu đều sụt giảm. Hòa Thọ đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch được đại hội đồng cổ đông đặt ra với mức chia cổ tức 35% là hết sức ấn tượng.

“Có được kết quả đó là nhờ Hòa Thọ đã tăng cường đầu tư theo chiều sâu để nâng cao được sản lượng, chất lượng các sản phẩm sợi, may. Ổn định và giữ vững được lực lượng lao động, thực hiện chăm lo đời sống và làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Công tác tài chính được đảm bảo, dòng tiền ổn định phục vụ SXKD. Hoà Thọ có bộ máy quản lý bản lĩnh – lành mạnh – minh bạch – công khai đã được Kiểm toán Nhà nước xác nhận qua báo cáo kiểm toán. Về công tác thị trường, Hòa Thọ đã có chính sách phù hợp để thích nghi trong bối cảnh đơn hàng giảm về số lượng và đơn giá”- Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu nhấn mạnh.

Đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, với tình hình kinh tế bất ổn thì Hòa Thọ cũng cần nhìn lại chính mình để đánh giá những điểm cần cải thiện. Bên cạnh đó, thị trường còn nhiều biến động bất thường với nhiều hình thức sản xuất kinh doanh mới mà Hòa Thọ cần nắm bắt nhanh để thích ứng với yêu cầu. Để đảm bảo Hòa Thọ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trở thành một mắt xích quan trọng trong sự phát triển dài hạn của Tập đoàn, Tổng Công ty cần hết sức quan tâm chiến lược SXKD một cách bài bản, trọng tâm. Tập trung vào chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2030, đề ra các giải pháp phát triển sản phẩm mới, qui hoạch, phát triển tổng thể tại các nơi sản xuất bên ngoài khu vực Ông Ích Đường, tiến hành di dời từng phần và đưa Quế Sơn vào trong qui hoạch. Xây dựng nền tảng vận hành để đảm bảo đến năm 2025 hoàn thiện các giải pháp kinh doanh sau khi dời đi khỏi khu vực Ông Ích Đường.

Nhóm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Hòa Thọ cần phát huy tốt hơn vai trò của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong HĐQT, ban điều hành để thực hiện thành công chiến lược phát triển trung và dài hạn cũng như giải quyết các vấn đề lớn của đơn vị. Tập trung thực hiện tốt công tác đại diện vốn, đảm bảo các qui định của pháp luật, qui định, qui chế của Tập đoàn bảo tồn phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về mức thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Nghị quyết Đại hội.

PV


Các tin khác