Vinatex tham dự Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Chiều 3/3, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Lê Tiến Trường – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cùng các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; lãnh đạo Cơ quan điều hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội

Đại biểu tham dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung chính của cuốn sách. Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Việc xuất bản, phổ biến, tuyên truyền về cuốn sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của chính khách, học giả, đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Cuốn sách gồm 612 trang với hơn 111 hình ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng quan chung về cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học đã khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Lê Tiến Trường- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn tham luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Trường- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chia sẻ: Qua nghiên cứu và được nghe giới thiệu cuốn sách, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tập đoàn bao gồm cả cấp uỷ của 20 cơ sở đảng trực thuộc đã tiếp thu được những nội dung cốt lõi và quan trọng hơn là nắm được tính logic và hệ thống của cuốn sách, giúp thuận lợi trong quá trình nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.

Trước hết về nhận thức, Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhận thấy cuốn sách đã góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Cuốn sách cũng giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về: Chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp; Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực…

Đối với Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam, với đặc điểm số lượng lao động lớn trên 150.000 người. Tuy nhiên số đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ theo mô hình Đảng bộ công ty mẹ chỉ trên 1.700 đảng viên, do đó nhiệm vụ tuyên truyền, lan toả rộng trong quần chúng CBNV nội dung cuốn sách, nhất là quan điểm – đấu tranh PCTN là nhiệm vụ của mọi người và là quá trình lâu dài. Mọi CBNV đều phải ý thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện PCTN – lãng phí là hết sức thiết yếu, quyết định việc thực hiện tốt chủ trương của Trung ương Đảng và cả hệ thống chính trị.

Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam qua nghiên cứu thấy được những gợi mở rất sâu sắc từ phần thứ hai của cuốn sách – “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong thảo luận nội bộ chúng tôi cho rằng phòng ngừa từ xa, không chỉ PCTN mà còn phòng chống lãng phí, phòng chống cả ngọn lẫn gốc sẽ là kim chỉ nam trong hoạt động PCTN lãng phí tại Đảng bộ. Với cách hiểu, phòng chống ở ngọn là những biểu hiện, nhưng vi phạm cụ thể, và phòng chống từ gốc là từ phương thức làm việc, cơ chế giám sát, quy trình công tác để không thể và không dám tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở đợt học tập, đồng chí Lê Tiến Trường xác định Đảng bộ Tập đoàn sẽ triển khai các chương trình trọng yếu gồm:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách đến không chỉ đảng viên mà cả người lao động nói chung bằng các hình thức giới thiệu sáng tạo, gần gũi phù hợp điều kiện, trình độ của NLĐ. Qua tuyên truyền giáo dục cần đạt được thống nhất trong nhận thức – nhiệm vụ PCTN, lãng phí là của tất cả NLĐ trong Tập đoàn.

2. Tiếp tục đẩy nhanh chương trình số hoá – chuyển đổi số, đưa việc kiểm soát trách nhiệm đến từng cá nhân, có điều kiện cá thể hoá trách nhiệm trong công việc. Trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực nhạy cảm hơn đó là mua sắm – đầu tư; tài chính và kinh doanh. Do đặc điểm là doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu, có tính công khai cạnh tranh cao trên thị trường, sản phẩm chuẩn hoá các doanh nghiệp đều có thể sản xuất được do vậy đẩy nhanh việc xây dựng mở rộng các cơ sở dữ liệu về nguyên phụ liệu, vật tư, thiết bị, chế độ thu nhập…để DN có thể truy cập, tham khảo đảm bảo mua sắm với chi phí tối ưu. Đồng thời dễ giám sát, kiểm tra. Đưa các quy trình công tác quan trọng, nhạy cảm lên hệ thống số hoá chung, các thành viên đều có thể kiểm soát được quá trình này. Minh bạch hoá sẽ là phương thức phòng ngừa từ xa.

3. Xác định với DN nhiều lao động, nằm ở nhiều địa bàn, trình độ chung ở mức trung bình thấp. Do đó lãng phí sẽ là nguy cơ lớn nhất với Tập đoàn. Tập trung tuyên truyền giáo dục về ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong NLĐ là hết sức quan trọng. Cùng với nó là xây dựng hệ thống dữ liệu so sánh chi phí giữa các DN trong tập đoàn theo thời gian thực để cùng cải thiện theo hướng cải tiến liên tục.

4. Tiếp tục tập trung vào các chính sách nâng cao thu nhập, chăm lo cho người lao động cả vật chất và tinh thần. Đảm bảo cuộc sống là tiền đề cơ bản nhất để có thể phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là tham nhũng vặt. Với mục tiêu thu nhập của người lao động tại từng địa bàn đạt từ 130%-150% GRDP của địa phương.

5. Tiếp tục xây dựng văn hoá Vinatex trên cơ sở 3 trụ cột: Công khai – Minh bạch – Dân chủ với 6 giá trị cốt lõi: hiểu nghề – giỏi nghề – yêu nghề – không đổ lỗi – tự hào với thành quả tập thể – cải tiến liên tục.

Các chương trình hành động trên tuy đã được triển khai tại Tập đoàn từ năm 2021, nhưng với tính chất hệ thống – logic cao tiếp thu được từ cuốn “cẩm nang” của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ Tập đoàn có được nhìn nhận toàn diện hơn và quyết tâm cao hơn, đẩy nhanh các chương trình công tác đã đặt ra với nhiều nội dung cần bổ sung mới. Thông qua làm tốt công tác PCTN lãng phí sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện thị trường thế giới biến động và cạnh tranh khốc liệt.

PV


Các tin khác