Việt Tiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


Ngày 24/04/2021, tại Hội trường Công ty số 7 Lê Minh Xuân, P.7, Q.Tân Bình, Tp. HCM, Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Việt Tiến) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp năm 2021.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự hội nghị có ông Vũ Đức Giang -Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Lê Tiến Trường –  CT. HĐQT, ông Lê Trung Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cùng các ông, bà trong HĐQT, CQĐH Tổng công ty CP May Việt Tiến, đại diện các cổ đông chiến lược, Công ty kiểm toán, Giám đốc các đơn vị thành viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, CBCNV và 86 đại biểu cổ đông.

Ông Vũ Đức Giang –CT. HĐQT Tổng Công ty CP May Việt Tiến phát biểu khai mạc tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT Việt Tiến biểu dương tinh thần chia sẻ của quý cổ đông về những giải pháp và chiến lược của HĐQT, CQĐH cũng như những áp lực về dịch bệnh covid- 19 đang hoành hành trên toàn cầu. Ông Vũ Đức Giang, cho biết: “Năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 ngày càng diễn biến khó lường, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Việt Tiến nói riêng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nội địa sụt giảm khi sức mua người tiêu dùng giảm mạnh, thiếu nguồn cung NPL, chi phí tăng… Trước bối cảnh đó, HĐQT, CQĐH Việt Tiến xây dựng tầm nhìn, giải pháp điều hành và quản trị linh hoạt, nhạy bén nhằm vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển bền vững”.

Ông Bùi Văn Tiến – Tổng giám đốc Việt Tiến báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch, giải pháp năm 2021

Báo cáo tại Đại hội, ông Bùi Văn Tiến – Tổng giám đốc Tổng Công ty CP May Việt Tiến cho biết, Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất, xuất khẩu ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn, không chỉ nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn mà thị trường xuất khẩu cũng bị đứt đoạn, đơn hàng giảm mạnh, thậm chí nhiều đơn hàng bị hủy khiến kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sụt giảm mạnh, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty CP May Việt Tiến đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về hoạt động SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra. Cụ thể: doanh thu đạt 7.118,6 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch, đạt 78,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 170,7 tỷ đồng, vượt 13,8%so với kế hoạch, đạt 44,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9.549.000 đồng/ người/ tháng. Dự kiến chia cổ tức 20%.

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, các nước vốn nhập khẩu số lượng lớn mặt hàng may mặc của Việt Nam trước đây hiện đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch cùng với số người mắc bệnh không ngừng gia tăng. Covid-19 đã làm thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng trên toàn cầu, giảm mạnh nhu cầu mặt hàng may mặc…Trước tình hình đó, HĐQT đã đưa ra các chỉ tiêu cho năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể sau: Tổng doanh thu là 8.090 tỷ đồng (tăng 14% so với thực hiện năm 2020). Lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2020).  Thu nhập người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống người lao động.

Việt Tiến tiếp tục tìm kiếm giải pháp mới đẩy nhanh năng suất lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp lại nhân sự cũng như mô hình quản lý, tổ chức sản xuất, cải tiến tiền lương, đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ sản xuất mới… Áp dụng triệt để, toàn diện công nghệ Lean vào sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hợp tác tốt với khách hàng. Xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong toàn hệ thống Tổng công ty. Đồng thời, Việt Tiến kêu gọi toàn thể CBCNV Tổng Công ty và các cổ đông cùng chung tay chia sẻ, đồng hành vượt qua khó khăn để đưa Tổng Công ty CP May Việt Tiến ngày càng phát triển.

Dự kiến trong năm 2021 tổng chi đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản: 140 tỷ đồng, đầu tư máy móc thiết bị: 30 tỷ đồng, đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp: 120 tỳ đồng, góp vốn thành lập Công ty TNHH Việt Thái Tech: 100 tỷ đồng và các đầu tư khác…

Ông Lê Tiến Trường – CT. HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đại diện cho cổ đông lớn Vinatex, ông Lê Tiến Trường – CT. HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể CBCNV và người lao động Việt Tiến trong năm 2020, đóng góp một phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chung của Tập đoàn.

CTHĐQT Vinatex – Lê Tiến Trường nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn của năm 2020, khoản đầu tư của Việt Tiến kể cả giá trị cổ phiếu trên thị trường lẫn cổ tức dự kiến chi trả hiện nay vẫn là kết quả tốt. Đồng thời ông đưa ra một ý tưởng mới cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp chính là hoạt động nghiên cứu và phát triển. Cổ đông cần tạo ra cơ chế cho HĐQT và CQĐH dám thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển có nhiều rủi ro và xây dựng ngân sách cho hoạt động này. Ông Lê Tiến Trường cũng kêu gọi tất cả các cổ đông cùng đồng hành, tin tưởng, thống nhất các giải pháp, chiến lược đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho HĐQT, CQĐH Việt Tiến thực hiện được những chiến lược phát triển với ngân sách rõ ràng, có cam kết coi như một khoản bảo hiểm cho tương lai đầu tư của các cổ đông”.

Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã được nghe bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính của Tổng Công ty và ông Trần Minh Công – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày về việc phân phối  lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;  Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty theo quy định của pháp luật…

Ông Trần Minh Công – Phó Tổng Giám đốc Việt Tiến báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua các nội dung văn kiện và các tờ trình năm 2021, cổ đông tham dự đại hội biểu quyết nhất trí Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Cẩm Hà


Các tin khác