Truyền đạt nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Tập đoàn với CB Đảng viên Cơ quan Công ty Mẹ


Ngày 31/8/2020, tại Tập đoàn DMVN, Đồng chí Lê Tiến Trường – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã truyền đạt nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng với CB Đảng viên Cơ quan Công ty Mẹ Tập đoàn DMVN.

Bí thư Đảng ủy Vinatex cho biết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 – 25/8/2020 đã thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn DMVN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Tại Đại hội bầu 22 đồng chí và sẽ bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 5 đồng chí. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí và tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã nhất trí bầu đồng chí Lê Tiến Trường làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn DMVN khóa III, bầu đồng chí Lê Nho Thướng là Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng, bầu 7 đồng chí trong Ban thường vụ, gồm: đ/c Lê Tiến Trường, đ/c Lê Nho Thướng, đ/c Cao Hữu Hiếu, đ/c Phạm Thị Thanh Tâm, đ/c Trần Thị Thu Thảo, đ/c Hoàng Xuân Hiệp, đ/c Nguyễn Song Hải.

Cán bộ Đảng viên VP 1 Vinatex chào cờ đầu tuần trước khi lắng nghe truyền đạt kết quả

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

Cán bộ Đảng viên VP 2 Vinatex chào cờ đầu tuần trước khi lắng nghe truyền đạt kết quả

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra mức phấn đấu chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hàng năm từ 8-10%. Chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng hàng năm từ 12-15% (như vậy, tính đến năm 2025, lợi nhuận sẽ tăng khoảng 76-100% so với năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng cao hơn mức CPI từ 3-5%.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; kết nạp mới 400 đảng viên.

Trước đó, vào ngày 18/8/2020, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông: Lê Khắc Hiệp, Đặng Vũ Hùng, Trần Quang Nghị, Lê Tiến Trường, Vũ Hồng Tuấn; 05 thành viên Ban Kiểm soát gồm các bà: Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thị Thu Hằng, Đoàn Thị Thu Hương, Đặng Thị Hồng Lê, Nguyễn Lê Trà My. Thông qua kết quả kiểm phiếu, HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Lê Tiến Trường giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trần Quang Nghị giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, bầu ông Đặng Vũ Hùng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN và bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 HĐQT có thêm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh, bằng mọi giải pháp vượt qua thử thách, khó khăn, không cắt giảm nhân sự. Dự tính phải mất 3 năm để kinh tế phục hồi sau Covid-19, và trong giai đoạn đó, Tập đoàn cố gắng có được mức tăng trưởng dương.


Các tin khác