Tiểu đội tự vệ Văn phòng 1 Vinatex tham gia chương trình huấn luyện chiến sỹ tự vệ tại chỗ


Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, trong thời gian 07 ngày (từ 25/7-31/7/2022), Tiểu đội tự vệ Văn phòng 1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tham gia chương trình huấn luyện chiến sỹ tự vệ tại chỗ.

Tiểu đội tự vệ Văn phòng 1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam ôn luyện tháo, lắp súng

Trong quá trình huấn luyện, tiểu đội tự vệ gồm 09 đồng chí được học tập, nghiên cứu các nội dung: Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2022 và các văn bản thi hành luật; Tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhiệm vụ của cơ quan năm 2022; Ôn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, võ chiến đấu dân quân tự vệ, chiến thuật…

Thông qua khóa huấn luyện, giúp cho lực lượng tiểu đội tự vệ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quốc phòng ở địa phương.

V.Bách


Các tin khác