Hướng dẫn đánh giá “Giá trị công việc” theo phương pháp Hay Value


Ngày 14/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức buổi đào tạo nội bộ trực tuyến “Hướng dẫn đánh giá “giá trị công việc” theo phương pháp Hay value” do ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex giảng dạy.

Toàn cảnh buổi đào tạo

Buổi đào tạo có sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn, Trưởng/Phó và chuyên viên chính các Ban chức năng cùng hơn 50 cán bộ quản lý cấp cao và gần 300 học viên tại 20 điểm cầu trên cả nước.

Theo Chủ tịch HĐQT Vinatex, từ trước tới nay việc đánh giá và xếp loại lương của Vinatex dựa theo thâm niên công tác, chưa có sự đo lường, định giá mỗi vị trí công việc tương ứng. Cách làm này làm hạn chế việc thiết kế thang bảng lương và chính sách đãi ngộ, cũng như sự cân bằng tương đối trong hệ thống. “Trước đây chúng ta đã có bản mô tả công việc, nhưng việc trình bày cách viết bản tả công việc như nào để chấm được điểm, gồm những thành phần gì, tại sao lại có những thành phần đó… sẽ chính là nội dung của buổi đào tạo” – Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex trực tiếp tham gia giảng dạy buổi đào tạo

Với phương pháp đánh giá giá trị công việc theo phương pháp Hay Value, hệ thống sẽ xếp hạng, so sánh vị trí giữa các công việc dựa trên 4 thành phần gồm: Know-how (kiến thức, hiểu biết); Problem solving (khả năng giải quyết vấn đề); Accountability (trách nhiệm); Working condition (điều kiện làm việc), cùng với đó là những bảng hướng dẫn mô tả, chấm điểm 4 thành phần.

Sau khi có con số chính xác, tổng giá trị giá trị cuối cùng sẽ là con số đưa ra nhằm so sánh giữa các vị trí công việc giống nhau, từ đó xây dựng bảng lương tương ứng với năng lực của mỗi cá nhân.

Sau buổi đào tạo, lãnh đạo nhiều đơn vị mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn, để có thể xây dựng bảng lương theo phương pháp mới, đánh giá dựa trên năng lực cá nhân theo bản mô tả công việc. Đồng thời, các Ban chức năng của Tập đoàn sẽ thực hiện ngay việc xây dựng lại bản mô tả công việc, cũng như chấm điểm từng vị trí, hướng tới xây dựng lại thang bảng lương theo năng lực cho toàn bộ CBNV của Văn phòng Tập đoàn.

Nam Cao


Các tin khác