Hugaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


Sáng 04/5/2020, Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP (Hugaco) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đến dự đại hội có ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex); bà Phạm Nguyên Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Vinatex; ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch HĐQT Hugaco; bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Hugaco; các ông, bà trong Ban điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên và các cổ đông Tổng Công ty.

Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Hugaco báo cáo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng giải pháp thực hiện năm 2020

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong đó cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Dệt May Việt Nam nói riêng. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành, đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Hugaco đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, năm 2019, Hugaco đạt doanh thu trên 20 triệu USD, tăng 21,5% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 97,8 tỷ đồng, tăng 50,5%%; thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Năm 2020, với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sức mua của các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU,.. giảm, trong khi đó giá gia công cũng giảm và thời gian thanh toán bị kéo dài. Trước những khó khăn và thách thức đó, Hugaco phấn đấu đạt doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, nộp ngân sách 13 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 9 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, Tổng Công ty cũng sẽ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ của đội ngũ CBCNV để chuyển dần một phần sang kinh doanh theo hình thức FOB. Cơ cấu lại một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả và tập trung vào ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

Ông Lê Tiến Trường – TGĐ Vinatex phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Tiến Trường – TGĐ Vinatex cho biết, Tập đoàn có trên 80 khoản đầu tư tại các doanh nghiệp ngành may và năm nay đa số các doanh nghiệp sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây chính là thời điểm để Vinatex nhìn lại chất lượng của các khoản đầu tư đó. Hugaco là doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức cao nhất của Tập đoàn, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 về tổng thể đã chia cho cổ đông tỷ lệ 215% phần vốn góp. Nhìn lại cả quá trình 15 năm thì đây cũng là doanh nghiệp có phần thặng dư để lại lớn nhất trong toàn Tập đoàn. Các cổ đông của Hugaco đã có thêm một khoản tài sản lớn gấp 13 lần so với thời kỳ đầu mới cổ phần hóa. Bên cạnh sự tăng trưởng về hiệu quả, các cổ đông còn nhìn thấy sự tăng trưởng về qui mô doanh nghiệp, trong 5 năm qua với mức tăng bình quân khoảng 6%/năm. CM trên đầu người đạt hơn 700 đô, thuộc nhóm cao của ngành Dệt May.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Hugaco vẫn còn tồn tại những hạn chế như: tốc độ doanh thu thuộc nhóm thấp nếu so sánh với các đơn vị khác thuộc Tập đoàn, chỉ với khoảng 6%/năm trong 5 năm qua. Đồng thời, kết quả về lợi nhuận rất cao, đóng thuế khoảng 20 tỷ đồng trong năm 2019, tuy nhiên lại chưa tạo ra được thêm nhiều việc làm mới.

Theo ông Lê Tiến Trường, sáng tạo sẽ là chủ đề và giải pháp chính trong 5 năm của nhiệm kỳ mới, khi những thắng lợi cũ, chiến lược cũ gần như đã không thể khai thác thêm được nữa. Các cổ đông cần chung tay thống nhất, đoàn kết ủng hộ HĐQT, Cơ quan điều hành Hugaco trong nhiệm kỳ hết sức khó khăn sắp tới này.

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Hugaco cám ơn những chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Hugaco đã thay mặt HĐQT, Cơ quan điều hành cám ơn những chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn về những mặt đã làm được và chưa làm được của nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như những khó khăn của nhiệm kỳ 2020 – 2025. HĐQT, Cơ quan điều hành Hugaco sẽ làm việc với tinh thần cao nhất để đáp lại niềm tin của các cổ đông.

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ra mắt HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025


Các tin khác