Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động Quản trị rủi ro doanh nghiệp


Sáng 15/03/2019, tại TP. Huế, Ban Quản trị rủi ro Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã phối hợp với Công ty CP Dệt May Huế tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp. Hội thảo là một trong những hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức quản trị rủi ro doanh nghiệp của Vinatex đối với các doanh nghiệp thành viên.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, Ban Quản trị rủi ro Vinatex đã giới thiệu Quy trình Quản trị rủi ro của Tập đoàn qua từng bước, cách thức nhận diện rủi ro một cách đầy đủ, kỹ thuật đánh giá và phân tích rủi ro, chia sẻ danh mục rủi ro ngành Sợi – Dệt – Nhuộm – May và kinh nghiệm triển khai Quản trị rủi ro của một số đơn vị khác trong Tập đoàn; Mô hình ba tuyến phòng thủ theo khuyến nghị của Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Quốc tế để phân biệt các khái niệm về Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.

Công ty CP Dệt May Huế là một trong những đơn vị đi đầu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn Iso 9001:2015 để quản lý chất lượng và TCVN IEC/ISO 31010:2013 để quản lý – kỹ thuật đánh giá rủi ro. Hiện tại, Công ty đã tổ chức bộ máy chức năng trong quản lý chất lượng kết hợp áp dụng Quy trình Quản trị rủi ro để tăng hiệu quả triển khai đáp ứng được yêu cầu quản trị doanh nghiệp và đánh giá chất lượng của khách hàng.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Huế mong muốn, sau buổi hội thảo Vinatex và Công ty sẽ tiếp tục có sự chia sẻ thông tin và kết hợp tốt hơn nữa trong công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Các cán bộ tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo cũng là dịp để các cán bộ được giao lưu, chia sẻ thông tin và tìm thấy những điểm chung trong phương pháp luận về Quản trị rủi ro áp dụng cho doanh nghiệp Dệt May nói chung và Công ty CP Dệt May Huế nói riêng để tiếp tục nghiên cứu sâu và vận dụng tốt hơn trong công tác quản trị doanh nghiệp.


Các tin khác