Hội nghị BCH Đoàn Thanh niên Vinatex lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 – 2022


Sáng 08/4/2021, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức hội nghị BCH Đoàn Thanh niên Vinatex lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Nho Thướng, Phó Bí thư Đảng ủy Vinatex, Chủ tịch Công đoàn Ngành Dệt May Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên Vinatex.

Hội nghị BCH Đoàn Thanh niên Vinatex lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được diễn ra nhằm kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex. Trước đó, từ ngày 01/3/2021 đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex đã được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới tại Trung ương Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Nho Thướng nhấn mạnh, trong những năm qua, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Vinatex luôn nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo Vinatex. Các phong trào, hoạt động của Đoàn luôn thiết thực và gắn với hoạt động SXKD thực tiễn tại các đơn vị trong Ngành. Các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên Vinatex cần chuẩn bị kỹ về mặt nhân sự và lựa chọn bầu ra một người đủ trình độ, chuyên môn để lãnh đạo các phong trào, hoạt động Đoàn.

Tại Hội nghị, 100% các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên Vinatex đã nhất trí bầu đồng chí Đỗ Khắc Dũng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex, Phó Ban Tổng hợp Pháp chế Tập đoàn giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Khắc Dũng đã cám ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Vinatex, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, BCH Đoàn Thanh niên Vinatex và xin hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo Đoàn Thanh niên Vinatex hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


Các tin khác