Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Dệt May Việt Nam thường kỳ tháng 6/2024


Ngày 07/6, Đảng uỷ Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 6/2024. Đồng chí Lê Tiến Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng uỷ, TV HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn; đại diện lãnh đạo cấp Vụ Ban Nội chính Trung ương và Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đại diện lãnh đạo cấp Ban Đảng ủy Khối DNTW, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến các nội dung: (i) Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. (ii) Báo cáo của Cơ quan điều hành sau khi rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của 3 năm (2020-2023) và dự kiến kết quả 6 tháng đầu năm 2024 trên cơ sở tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong 3 năm vừa qua với các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn (lần III) nhiệm kỳ 2020-2025. (iii) Báo cáo kế hoạch đánh giá Người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên.

Như thông lệ hàng năm, sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của các đơn vị. Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành Tập đoàn sẽ có chương trình đánh giá Người đại diện vốn của Tập đoàn. Cơ quan điều hành đã báo cáo Ban Thường vụ tiêu chí và phương thức thực hiện của đợt đánh giá. Theo đó, chương trình sẽ đánh giá chi tiết hơn trước do điều kiện sản xuất kinh doanh năm 2023 khó khăn kéo dài sang các tháng đầu năm 2024, để thấy rõ nỗ lực, kết quả đạt được và những hạn chế của Người đại diện tại Doanh nghiệp.(iv) Tờ trình phê duyệt nhân sự thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy tại Cơ quan điều hành Tập đoàn và một số Doanh nghiệp thành viên sẽ tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 6 năm nay. (v) Báo cáo Kế hoạch tổ chức sơ kết tình hình triển khai Tháng Công nhân và kết quả công tác 6 tháng đầu của Công đoàn Dệt May Việt Nam. (vi) Báo cáo Kế hoạch triển khai thử nghiệm Sổ tay điện tử Đảng viên và một số nội dung khác.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thống nhất thông qua các nội dung: (i) Khung báo cáo và kế hoạch sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; (ii) Chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn (lần III) do những đặc điểm, tình hình mới của thị trường diễn biến hoàn toàn khác với dự báo tại thời điểm Đại hội Đảng bộ và sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xem xét thông qua trong Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm. (iii) Đánh giá cao nỗ lực của HĐQT và Cơ quan điều hành Tập đoàn trong việc đổi mới công tác đánh giá Người đại diện, đề nghị HĐQT và CQĐH chuẩn bị chương trình làm việc chu đáo, chi tiết để đạt hiệu quả cao nhất trong đợt đánh giá và được sự đồng thuận giữa nhóm Người đại diện Tập đoàn ở đơn vị. Đồng thời, Ban Thường vụ cũng giao và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

VPĐU


Các tin khác