Hỗ trợ “Gói an sinh công đoàn”cho người lao động dệt may


Để đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác chăm lo cho người lao động nhằm khắc phục khó khăn trong thời gian đầu khi trở lại làm việc sau dịch, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã hỗ trợ “Gói an sinh công đoàn” cho hơn 38.000 đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc.

Số đoàn viên, người lao động này thuộc 38 công đoàn cơ sở khu vực phía Nam. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/người. Tổng giá trị “Gói an sinh công này” là 7,7 tỉ đồng. Khoản hỗ trợ này được các Công đoàn cơ sở nhận và chuyển đến người lao động bằng tiền mặt hoặc quy đổi thành sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm.

Tính từ đầu năm đến nay, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã hỗ trợ 33 Công đoàn cơ sở trong công tác phòng chống dịch với số tiền 1,4 tỉ đồng; trợ cấp cho hơn 13.000 người lao động là đối tượng mất do dịch bệnh, F0, F1, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 38 đơn vị với số tiền hơn 8,9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng hỗ trợ kinh phí chăm lo bữa ăn ca cho gần 12.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động thuộc 26 Công đoàn cơ sở làm việc theo mô hình “3 tại chỗ” với tổng số tiền gần 7,5 tỉ đồng. Hỗ trợ “Gói an sinh công đoàn” nêu trên với 7,7 tỉ đồng. Tổng tất cả các khoản hỗ trợ là hơn 25,5 tỉ đồng.


Các tin khác