Đoàn thanh niên Văn phòng 1 Vinatex tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Chiều 19/12, Chi đoàn Cơ quan Văn phòng Tập đoàn Dệt May tại Hà Nội (Đoàn thanh niên Văn phòng 1) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị có các đ/c Phạm Văn Tân – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex); Đ/c Trần Thị Thu Thảo – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Nguồn nhân lực; Đ/c Nguyễn Ngọc Cách, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Vinatex tại Hà Nội; Đ/c Ngô Cao Kỳ – Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex; Đ/c Vũ Ngọc Tú – Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng 1 và toàn bộ ĐVTN Đoàn Thanh niên Văn phòng 1.

Trong năm 2022, bám sát chương trình hoạt động của Đoàn Tập đoàn, BCH Đoàn thanh niên Văn phòng 1 đã thực hiện tốt công tác triển khai, thực hiện các nội dung chương trình do đoàn cấp trên phát động. Các phong trào hoạt động của Chi đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Mẹ Tập đoàn nói riêng và toàn Tập đoàn nói chung. Đoàn viên, thanh niên Đoàn thanh niên Văn phòng 1 đều có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nên không có tư tưởng lệch lạc, suy thoái về đạo đức lối sống.

Đồng chí Vũ Ngọc Tú – Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng 1 báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Đoàn thanh niên Văn phòng 1 sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn và Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu cơ bản đã đề ra trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn Tập đoàn. Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong môi trường hội nhập và phát triển. Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn. Đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Tập trung tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện tại chỗ trong các doanh nghiệp gắn với việc hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Phạm Văn Tân – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, trong năm 2022, Đoàn thanh niên Văn phòng 1 đã tham gia tích cực cùng Cơ quan điều hành trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 với những giải pháp đổi mới. Phát huy vai trò xung kích trong tham gia củng cố các nền tảng vận hành chuyển đổi số, xây dựng các giải pháp làm việc linh hoạt trên môi trường số. Sáng tạo, nỗ lực cùng lãnh đạo Tập đoàn triển khai, thực hiện công tác đào tạo nội bộ. Bên cạnh những việc đã thực hiện tốt thì vẫn còn khoảng 20-30% đoàn viên, thanh niên có những mặt hạn chế về cập nhật chuyên môn, kiến thức và những giải pháp quản trị mới. Chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; chưa đề xuất những chương trình lớn và hành động nhiều lúc chưa gắn sâu vào hoạt động SXKD.

Đồng chí Phạm Văn Tân – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vinatex phát biểu tại hội nghị

“Trong nhiệm vụ năm 2023, đề nghị Đoàn thanh niên Văn phòng 1 bổ sung thêm 4 chương trình hoạt động: Một là, tiếp tục xây dựng giải pháp để quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ. Hai là, phối hợp với nhóm triển khai Microsoft 365 để triển khai xây dựng các giải pháp hoàn thiện tính năng của ứng dụng. Ba là, xây dựng giải pháp làm việc linh hoạt tại Công ty Mẹ. Cùng với đó, tham mưu xây dựng, dẫn dắt các chương trình đào tạo nội bộ cùng với lãnh đạo Tập đoàn” – Đồng chí Phạm Văn Tân nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tập đoàn trao Giấy khen cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Cũng tại hội nghị, nhiều đoàn viên đã được nhận Giấy khen của Đoàn thanh niên Văn phòng 1 vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

PV


Các tin khác