Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 3/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cục, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trọng sạch, vững mạnh” được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ta […]


Hướng dẫn sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, có một số cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mẫu Đảng kỳ và biểu tượng “Búa – Liềm” Đảng Cộng sản Việt Nam không đúng trong trang trí hội trường, ma-két, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm logo, biểu tượng tại các sự kiện.  Thực hiện hướng dẫn của cấp […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2023

I. Công tác xây dựng Đảng Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi luận bàn về thi đua đã nhấn mạnh: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 1/2023

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm Trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta đã đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong các nhóm giải pháp xây dựng Nhà […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2022

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 1. CÀNG ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, ĐẢNG  CÀNG MẠNH LÊN Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, càng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2022

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII Trong 7 ngày (03 – 9/10), Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án: Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2022

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, […]


Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2022

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Trong thời gian 1,5 ngày (21-22/7/2022), tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, […]


Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 7/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ra Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trưng ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Xem chi tiết tại đây: Nghi quyet 02 cua BCHDBK