Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2021


Ngày 29/6/2021, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của đại diện Ban Đầu tư 4 thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch Vitas, ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn DMVN, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex, ông Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex, cùng các thành viên HĐQT, CQĐH, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Ban chức năng của Vinatex, 27 cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của hơn 448.485.500 cổ phần, tương ứng 89,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã về tham dự Đại hội.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex – chủ tọa Đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn. Theo đó, trong năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ Tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 1.445.774 triệu đồng; Lợi nhuận 146.202 triệu đồng; Doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 14.842.614 triệu đồng; Lợi nhuận hợp nhất 2020 đạt 593.395 triệu đồng.

Trong năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của Vinatex suy giảm do các nguyên nhân khách quan: Đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới; Xu hướng bảo hộ trở lại làm đứt gãy, thay đổi chuỗi cung ứng; Điều kiện xuất khẩu khó khăn do nhu cầu thị trường đi xuống (tổng cầu giảm tới 20%); Xu hướng dùng hàng trong nước để cứu doanh nghiệp nội địa; Những yêu cầu môi trường xanh, sạch đặt ra ngày càng cao, nhất là trong điều kiện dịch bệnh… Tình hình chung đó đã khiến cổ tức, lợi nhuận chia về Vinatex của các doanh nghiệp trực thuộc sụt giảm. Năm 2021 Vinatex quyết định không chia cổ tức.

Trong năm 2021, trước tình hình thị trường dệt may thế giới vẫn chưa ổn định do còn bị ảnh hưởng và tác động mạnh bởi dịch bệnh và chiến tranh thương mại, Vinatex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 17.365.000 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 700.000 triệu đồng; doanh thu Công ty Mẹ Tập đoàn ước đạt khoảng 1.522.800 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ ước đạt 200.775 triệu đồng. Kế hoạch doanh thu công ty Mẹ tăng 5,3% so với năm 2020. Lợi nhuận tăng 37,3% so với năm 2020. Dự kiến chia cổ tức 6% trên vốn điều lệ, từ nguồn lợi nhuận còn lại đến năm 2020 và lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Cũng tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Thảo – Trưởng Ban Quản lý NNL Vinatex đã đọc tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà do có đơn xin rút vì lý do cá nhân và tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Vinatex nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Khắc Hiệp cũng với lý do cá nhân.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Khắc Hiệp. Kết quả, ông Nguyễn Xuân Đông đã được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT Vinatex với 100% phiếu bầu của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Ông Lê Tiến Trường tặng hoa ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT Vinatex vừa được bầu

Ông Vương Đức Anh – Chánh văn phòng HĐQT Vinatex – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

(Tin, ảnh: Kiều Mai)

 


Các tin khác