Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Vinatex tại Hà Nội


Từ ngày 28-31/10/2022, các chi bộ Tổng hợp, Thông tin – Quản lý nguồn nhân lực, Tài chính – Kiểm soát và Kỹ thuật đầu tư đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025

Tại đại hội, các chi bộ đã báo cáo, tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng hướng dẫn, điều lệ của Đảng.

Chi bộ Thông tin – Quản lý nguồn nhân lực đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Sau đại hội, các chi bộ sẽ xây dựng Chương trình hành động để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tập đoàn Dệt May tại Hà Nội nói riêng và Đảng bộ Tập đoàn nói chung.

Chi bộ Kỹ thuật đầu tư đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Tài chính – Kiểm soát đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Xuân Quý


Các tin khác