Xuất khẩu máy ngành dệt của Trung Quốc đạt giá trị 3,4 tỷ USD trong năm 2017


Xuất khẩu máy ngành dệt từ Trung Quốc trong năm 2017 đã đạt tới 3,4 tỷ USD, cải thiện đáng kể từ 2,98 tỷ USD của năm 2016. Trung Quốc cũng xuất khẩu máy phụ trợ đạt giá trị 0,62 tỷ USD trong năm 2017. Máy ngành dệt sản xuất tại Trung Quốc tạo nên 1/3 thị trường xuất khẩu máy ngành dệt toàn cầu và nước này sản xuất trên 600 loại máy và máy phụ trợ khác nhau.

Theo ông Gu Ping, phó chủ tịch Hiệp hội máy ngành dệt Trung Quốc (CIMA) thì “Các doanh nghiệp máy ngành dệt đã có nhiều cố gắng lớn trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Từ chính sách quốc gia gắn liền với việc thúc đẩy hiểu biết môi trường trong ngành, các công ty sản xuất máy đã thích ứng công nghệ sản xuất thân thiện với sinh thái. Trong kéo sợi và dệt thoi, có nhiều công nghệ đổi mới để tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải”.

CIMA được thành lập vào tháng 5 năm 1990, có 663 thành viên. Đó là một tổ chức kinh tế  xã hội tự nguyện của ngành máy và thiết bị dệt gồm các doanh nghiệp và cơ quan, và là một tổ chức có tư cách pháp nhân được Bộ Nội vụ Trung Quốc phê chuẩn.

Nói về mức độ đổi mới công nghệ như là trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), ông Ping nói rằng “các công ty máy ngành dệt Trung Quốc chú trọng vào đổi mới trong các lĩnh vực này. Một số sản phẩm đã đạt được mức độ cao như là ngành in; công nghệ phát hiện thị giác nhân tạo đã được ứng dụng vào thiết bị nhuộm”.

Ông Ping nói thêm rằng Hiệp hội có kế hoạch tiếp tục thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong ngành và giúp các công ty phát triển trên thị trường quốc tế.

Nguyễn Hoàng Minh

https://www.fibre2fashion.com/news/textile-machinery-news/china-exported-textile-machines-worth-3-4-bn-in-2017-246129-newsdetails.htm


Các tin khác