Vinatex thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Theo kế hoạch, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/7/2020. Tuy nhiên, do sự bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Hội đồng quản trị Vinatex nhận thấy việc tập trung đông người sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như những rủi ro không cần thiết đến quý vị cổ đông. Do đó, Vinatex sẽ tạm hoãn thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 30/7/2020. Thời điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo đến quý vị cổ đông vào ngày gần nhất.

Xem chi tiết thông báo hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại đây!

20200728 TB hoan DHDCD Vinatex 2020!


Các tin khác