Vinatex kích hoạt biện pháp phòng chống dịch bệnh


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã gửi Công văn khẩn số 49/TĐDMVN ngày 28/01/2021 đến tất cả các Đơn vị thành viên để kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao nhất.

Dưới đây là toàn bộ nội dung Công văn:

Theo thông tin mới cập nhật tại cuộc họp khẩn giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Thường trực Chính phủ vào ngày 28/1/2021, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII hiện đã có 82 ca nhiễm mới Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh sau 55 ngày cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới ngoài cộng đồng.

Để đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, Tập đoàn đề nghị các đơn vị triển khai ngay các công việc sau:

  1. Kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức nghiêm ngặt nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và công văn số 59/TĐDMVN-THPC ngày 31/1/2020 về việc ứng phó với dịch viêm phổi.
  2. Đối với các Trường Cao đẳng và Đại học thuộc Tập đoàn, nghiên cứu phương án cho sinh viên nghỉ Tết sớm nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm trong cộng đồng.

Đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp cung cấp thông tin về dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

KT. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Cao Hữu Hiếu (Đã ký)


Các tin khác