Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương


Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương, Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may: Xem Thông tư tại đây và xem phụ lục tại đây


Các tin khác