Thông báo về việc mạo danh Vinatex lừa đảo tuyển dụng tại các nền tảng mạng xã hội


Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Vinatex trân trọng gửi tới thông báo quan trọng về việc mạo danh Vinatex lừa đảo tuyển dụng tại các nền tảng mạng xã hội. Vinatex mong muốn độc giả, ứng viên nêu cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội.

Các thông tin tuyển dụng bị các đối tượng giả mạo với nhiều thủ đoạn tinh vi

Một số fanpage giả mạo Vinatex (sai thông tin thư điện tử và website)

BBT Cổng thông tin điện tử Vinatex


Các tin khác