THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Báo chí – Truyền thông và Chuyên viên Thiết kế, làm việc tại Ban Thông tin & Truyền thông.

Mô tả công việc, chế độ đãi ngộ và yêu cầu đối với 2 vị trí tuyển dụng, xem chi tiết tại đây!

Ban Quản lý Nguồn nhân lực


Các tin khác