THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) thông báo tuyển dụng một số vị trí công việc làm việc tại Cơ quan Văn phòng tại Hà Nội, cụ thể:

  1. Chuyên viên Báo chí – Truyền thông làm việc tại Ban Tuyên giáo – Truyền thông.
  • Mô tả công việc, chế độ đãi ngộ, yêu cầu công việc… xem chi tiết tại đây!
  1. Chuyên viên Thiết kế làm việc tại Ban Tuyên giáo – Truyền thông.
  • Mô tả công việc, chế độ đãi ngộ, yêu cầu công việc… xem chi tiết tại đây!
  1. Chuyên viên Nhân sự làm việc tại Ban Quản lý Nguồn nhân lực
  • Mô tả công việc, chế độ đãi ngộ, yêu cầu công việc… xem chi tiết tại đây!
  1. Chuyên viên Tài chính làm việc tại Ban Tài chính Kế toán
  • Mô tả công việc, chế độ đãi ngộ, yêu cầu công việc… xem chi tiết tại đây!

Ban Quản lý Nguồn Nhân lực


Các tin khác