Đại học Trưng Vương ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Aptech Ấn Độ

Ngày 06/01/2019 tại Vĩnh Phúc, Trường Đại học Trưng Vương đã tổ chức lễ ký kết chuyển giao công nghệ đào tạo lập trình viên quốc tế với Tập đoàn Aptech (Ấn Độ). Tới tham dự buổi lễ có ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm […]