Quyết định số 1654/QĐ-BCT ngày 29-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương


Quyết định số 1654/QĐ-BCT ngày 29-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may xem chi tiết tại đây11


Các tin khác