Phát động cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Đảng và Olympic Tiếng Anh


  1. Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐTNK-TG ngày 17/5/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương về lịch sử vẻ vang của Đảng, về các chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, qua đó nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia đảm bảo chất lượng, tiến độ cuộc thi.

Đối tượng: Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thời gian: Thời gian thi chính thức: Từ 06h00 ngày 01/7/2019 đến 12h00 ngày 15/7/2019.

Xem chi tiết tại đây

Đường link tham dự: http://doanhnghieptrunguong.vn/cac-ban-tham-muu/doan-thanh-nien-khoi/201906/doan-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-cuoc-thi-truc-tuyen-thanh-nien-voi-dang-5638561/

  1. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019

Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và triển khai các nội dung năm 2019 của Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022. Cũng như tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng Hội nhập Quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn, thanh niên đối tượng là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Thời gian tổ chức: từ tháng 6 đến tháng 10/2019

Xem chi tiết tại đây

Đường link tham dự: https://olympicenglish.vn/canbotre

 

 

 


Các tin khác