Nêu cao tinh thần đoàn kết của Đảng viên


Ngày 21/02/2020, tại Văn phòng Tập đoàn DMVN (Hà Nội), đã diễn ra Đại hội Chi bộ Tài chính Kế toán – Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự Đại hội có 11 Đảng viên, trong đó 9 Đảng viên chính thức và 1 Đảng viên dự bị, vắng 1 Đảng viên có lý do.

Chi bộ gồm có 2 đồng chí Đảng viên thuộc cơ quan điều hành Tập đoàn, các thành viên còn lại làm việc tại các ban chức năng của Tập đoàn là Ban Tài chính Kế toán, Ban Nguồn vốn, Ban Kiểm soát và Ban Quản trị rủi ro. Đại hội được sự tham dự và góp ý chân tình của đồng chí Nguyễn Khánh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc điều hành Tập đoàn.

Đ/c Nguyễn Ngọc Cách đọc báo cáo tại Đại hội Chi bộ TCKT – KS

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ TCKT – KS đã hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn như kế hoạch đề ra, cụ thể với chức năng là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ Chi bộ đã góp phần vào thành công chung của Tập đoàn và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ đột xuất mà lãnh đạo Tập đoàn giao. Phối hợp tốt với các Ban chức năng trong việc trả lời Người đại diện cả về tiến độ và chất lượng. Chủ trì và phối hợp với các Ban chức năng chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông đầu năm. Đầu mối đối chiếu hàng hóa, thanh toán của hợp đồng may đồng phục giữa các đơn vị Vinatex và Vietnam Airlines, VCB. Đầu mối làm việc, giải trình với các đoàn thanh kiểm tra tại Tập đoàn. Phối hợp Ban tổ chức lập kế hoạch cấp kinh phí đào tạo và quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo các năm cho các trường.

Chi bộ TCKT – KS nhiệm kì 2020-2022

Trong nhiệm kỳ tới (2020-2022), Chi bộ TCKT – KS sẽ bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành, chủ động trong công tác tham mưu và triển khai kịp thời các nghị quyết và quyết định của Tập đoàn. Gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động bồi dưỡng các kỹ năng mềm phục vụ cho công tác chuyên môn, xử lý ứng biến linh hoạt các tình huống phát sinh trong công việc.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tiếp tục thực hiện tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới. Triển khai việc thực hiện các nghị quyết của các tổ chức Đảng cấp trên, đặc biệt là tiếp tục duy trì tốt việc kiểm điểm Đảng viên và tổ chức Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ IV khóa XII. Phối hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể để tạo bầu không khí gắn kết, chia sẻ, nâng cao chất lượng công tác.

Chi bộ cũng cần chủ động trong công tác tham mưu, cụ thể: Tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt quy trình tổ chức, nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế.

Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy Cơ quan VP1, của Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ mới, Quy chế phối hợp công tác của Đảng ủy, HĐQT, Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể phù hợp với thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Các đảng viên trong Chi bộ cần chủ động trong việc đào tạo nâng cao các kiến thức về chuyên môn, nâng cao chất lượng đảng viên trong Chi bộ. Từng bước thay đổi tư duy, cải tiến phương pháp, năng động, sáng tạo, trách nhiệm và không ngừng nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu mới trong hoạt động để đóng góp tốt hơn vào kết quả chung của Tập đoàn, luôn là tấm gương sáng trong tổ chức, là người cán bộ mẫn cán của tổ chức.

Chi ủy nhiệm kì 2020-2022 chụp ảnh cùng đồng chí Nguyễn Khánh Sơn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc điều hành Tập đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Sơn nhấn mạnh: “Chi bộ cần quan tâm thực sự nâng cao tinh thần đoàn kết, kiên định lập trường trong đường lối của Đảng. Các đồng chí tiếp tục nâng cao và duy trì cả về công tác Đảng và công tác chuyên môn.”

Đại hội cũng đã bầu ra nhân sự cho Chi ủy nhiệm kỳ mới, gồm hai đồng chí: Nguyễn Ngọc Cách, Đặng Thanh Huyền. Trong đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Cách giữ cương vị Bí thư Chi bộ TCKT – KS.

 


Các tin khác